Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01 RAQAMLI ILMIY KENGASH

 

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteta huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01 raqamli ilmiy kengash faoliyati haqida
DSc.03/29.12.2022. Ss/Tar.21.02

MA’LUMOT
O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 5-iyundagi qarori bilan Toshkent davlat sharkshunoslik universiteti huzurida filologiya va tarix fanlari buyicha ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01 raqamli ilmiy kengashning yangilangan tarkibi tasdiqlangan bo‘lib, ilmiy kengash a’zolari 21 nafar a’zodan iborat. Mazkur ilmiy kengash respublikamizdagi filologiya, tarix sohasi bo‘yicha yetakchi olimlardan tashkil topgan.
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi filologiya va fanlari bo‘yicha ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01 raqamli Ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan:
1. 10.00.05 – “Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (filologiya fanlari)”;
2. 10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik (filologi fanlari)”;
3. 07.00.08 – “Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (tarix fanlari)”;
4. 10.00.10 – “Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (filologiya fanlari)”.
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi 3 ta (tilshunoslik, adabiyotshunoslik va manbashunoslik bo‘yicha) ilmiy seminar ham faoliyat yuritmoqda.
2020-2023-yillar mobaynida ilmiy kengash tomonidan 10.00.05 – “Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (filologiya fanlari)”, 10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik (filologi fanlari)”, 07.00.08 – “Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (tarix fanlari)”, 10.00.10 – “Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (filologiya fanlari)” ixtisosliklari bo‘yicha jami 67 ta ishning himoyasi bilgan. Shulardan 59 ta falsafa doktori (PhD) va 8 fan doktori (DSc) (Bir martalik kengashda 10.00.09-Jurnalistika – Muratova Nozima Faxrutdinovna-2023) dissertatsiyalari himoyalari o‘tkazildi. Himoya qilingan dissertatsiyalar filologiyaning tilshunoslik, adabiyotshunoslik, qiyosiy tilshunoslik va chog‘ishtirma adabiyotshunoslik, matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, tarixshunoslik va tarixiy manbashunoslikning dolzarb muammolari va masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, ilmiy yangiligi, zarurati, nazariy va amaliy ahamiyati, tadqiqotlarning amaliyotga joriy etilishi jihatidan muhim natijalarga erishildi.
Ilmiy kengash tomonidan 2020-yilda jami 24 ta, shundan 2 nafar fan doktori (DSc), 22 nafar falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining himoyalari muvaffaqiyatli o‘tkazilgan. Himoya qilgan tadqiqotchilarning 17 nafari (2 nafar DSc, 15 nafar PhD) universitet tadqiqotchilari hisoblanadi.
Ilmiy kengash tomonidan 2021-yilda jami 14 ta, shundan 2 nafar fan doktori (DSc), 12 nafar falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining himoyalari muvaffaqiyatli o‘tkazilgan. Himoya qilgan tadqiqotchilarning 11 nafari (2 nafar DSc, 9 nafar PhD) universitet tadqiqotchilari hisoblanadi.
Ilmiy kengash tomonidan 2022-yilda jami 16 ta, shundan 2 nafar fan doktori (DSc), 14 nafar falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining himoyalari muvaffaqiyatli o‘tkazilgan. Himoya qilgan tadqiqotchilarning 13 nafari (1 nafar DSc, 12 nafar PhD) universitet tadqiqotchilari hisoblanadi.
Ilmiy kengash tomonidan 2023-yilda jami 13 ta, shundan 2 nafar fan doktori (DSc), 11 nafar falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining himoyalari muvaffaqiyatli o‘tkazilgan. Himoya qilgan tadqiqotchilarning 7 nafari (1 nafar DSc, 6 nafar PhD) universitet tadqiqotchilari hisoblanadi.
Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash raisi:
filologiya fanlari doktori, professor A.M.Mannonov
Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash kotibi:
filologiya fanlari doktori, dotsent R.A.Alimuxamedov
Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar raisi (tilshunoslik yo‘nalishi):
Filologiya fanlari doktori, professor X.Z.Alimova
Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar raisi (adabiyotshunoslik yo‘nalishi):
Filologiya fanlari doktori, professor B.To‘xliyev
Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar raisi (manbashunoslik yo‘nalishi):
Filologiya fanlari doktori, professor Q.Sh.Omonov

 

Izlanuvchining ismi-sharifi Dissertatsiya mavzusi Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri va nomi Himoya yili
1. Axmedov Oybek Saporboyevich “Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2011
2. Muxibova Ulpatxon Uchkunovna “Boburiylar davri bxakti adabiyoti” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2015
3. Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich “Qadimgi turk-moniy adabiyoti manbalari” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2016
4. Djumabayeva Jamila Sharipovna “O‘zbek va ingliz tillarida leksik hamda stilistik graduonimiya” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
5. Djumanova Dilbar Rahimovna “Фонологическая модель слова в условиях языкого контактирования” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
6. Kamilova Saodat Ergashevna “Развитие поэтики жанра рассказа в русской и узбекской литературе конца XX – начала XXI века” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
7. Karshibayeva Uljan Davirovna “Fransuz romantizm prozasining poetik xususiyatlari DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2016
8. Nasirov Abdurahim Abdimutalipovich “Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
9. Nasrullayeva Nafisa Zafarovna “Гендерная концептуализация семантики фразеологических единиц английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2016
10. Omonov Qudratulla Sharipovich “Turkiy rasmiy uslubning yuzaga kelishi va takomili (ilk va o‘rta asrlar)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
11. Paluanova Halifa Daribaevna “Ingliz, o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida ekologik terminlaring derivasiong‘semantik prinsiplari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
12. Turdiyeva Oydin Zafardinovna “Hozirgi zamon Eron hikoyanavisligining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari va janr dinamikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
13. Xalliyeva Gulnoz Iskandarovna “XX asr rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
14. Xasanova Shafoat Saidbekovna “To‘tinoma” va “Qush tili” turkumidagi asarlarning qiyosiy-tipologik va tekstologik tadqiqi” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2016
15. Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich “Qisasi Rabg‘uziy” leksikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
16. Baxronova Dilrabo Keldiyorovna «Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokulturologik xususiyatlari (o‘zbek va ispan tillari materialida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
17. Daniyeva Maysara Djamalovna “Ingliz tilida otli so‘z birikmalarining derivasion-funksional va matn shakllantirish xususiyatlari” PhD 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
18. Imamova Xolida Kamalovna “Turk tilida hurmat kategoriyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
19. Jafarov Botir Sattarovich “Kodeks kumanikus” – turkiy xalqlar yozma obidasi” PhD 10.00.10 – Matnshu-noslik va adabiy manbashunoslik 2017
20. Jo‘rayeva Malohat Muhamadovna “Fransuz va o‘zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
21. Kadirbekova Durdona Xikmatullaevna “Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
22. Karabayev Sardor Yuldashevich “Amir Hamza Shinvoriy she’riyati va Xaybar adabiy maktabi (an’anaviylik va yangilanish jarayoni)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
23. Kdirbayeva Gulzira Kurbanbaevna “Man” – “adam” konseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
24. Kenjayeva Poshsha Umidovn “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
25. Masharipova Tamara Joldasbaevna “Publisistika nazariyasida asarning mazmun va shakl muammolari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi matbuoti materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika (filologiya fanlari) 2017
26. Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna “Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
27. Mustafayeva Samida Toshmuxammedovna “Xitoy tilshunoslik terminologiyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
28. Mutalova Gulnora Sattorovna “Раннесредневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблема их трансформации в письменные литературные формы” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
29. Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna “XX asr arab yangi hikoyachiligining shakllanishi va rivojlanishi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
30. Oblokulova Mastura Mizrobovna «Функциональный анализ нелич-ных форм глагола в структуре предложения английского языка» PhD 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
31. Obloqulova Mastura Mizrobovna “Функциональный анализ неличных форм глагола в структуре предложений английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
32. Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna “XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
33. Samigova Xushnuda Botirovna “Ingliz va o‘zbek nutq madaniyatining ritorik aspektining qiyosiy tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
34. Sharipova Aziza Abdumanapovna “Stilistik sinonimlar tarjimasining lingvokul-turologik xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
35. Shirinova Raima Xakimovna “Olam milliy manzarasining badiiy tarjimada qayta yaratilishi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
36. Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna “Boburnoma”ning inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
37. Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna “Badiiy tarjimada lingvo-kulturemalarning ifodalanishi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
38. Xolmuradova Leyla Eshkuvatovna «Ingliz va fransuz tillaridagi obrazli va motivlashgan frazeologizmlarning tematik-ideografik talqini (lingvomadaniy aspekt)» PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
39. Xudjayeva Ra’no Mutalibjonovna “Ingliz va o‘zbek tillaridagi genetik bog‘lanmagan leksik omonimlarning samaradorligi va ularning leksikografik talqini” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
40. Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich “Xajviy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokulturorlogik xususiyatlari” (ingliz tiliga tarjima qilingan o‘zbek xalq latifalari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
41. Yuldashev Akmal Gulamjanovich “Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti” (ingliz va o‘zbek tillari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
42. Alimov Beruniy Sultonovich “Xorijiy va milliy ommaviy axborot vositalarida O‘zbekiston imijini yaratish tamoyillari va istiqboli (1991-2017 yillar OAV materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika 2018
43. Djafarova Dildora Ilxomovna “Fransuz va o‘zbek tillarida leksik motivlashuvning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
44. Kasimova Ra’no Raxmatulloyevna “O‘zbek to‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
45. Kim Natalya Dek-xenovna “Типы предложений по коммуникативной целеустановке в современном корейском языке” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
46. Mo‘minova Aziza Arslanovna “Fransuz, o‘zbek va rus tillarida undashni ifodalovchi til birliklarining lingvomadaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
47. Qosimova Nafisa Farhodovna “Lisoniy belgi asimmetriyasi va uning so‘roq gap tarjimasida voqelanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
48. Sapayeva Feruza Davlatovna “Maxtumquli she’rlari o‘zbekcha tarjimalarining qiyosiy tahlili” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
49. Sayfullaev Anvar Islamovich “Предлог ва кўмакчиларининг номинатив-синтагматив мавқеи ва типологик структуравий мақоми” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
50. Shakirova Shohida Yusupovna “Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi” PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2018
51. Sotiboldiyeva Sarvinoz Ruzievna “Zamonaviy fors romanchiligi (janr evolyusiyasi va badiiy mahorat)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
52. Toirova Nargiza Isakovna “Badiiy adabiyotda ko‘zgu va surat ramzlarining g‘oyaviy-estetik vazifalari (Omon Muxtor va Oskar Uayld asarlari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
53. Xajiyeva Feruza Melsovna “Biografik roman janri xususiyatlari (I.Stoun, M.Qoriev va N.Normatov asarlari qiyosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
54. Xalmurzayeva Nodira Tashmurzaevna “Коммуникативная категория вежливости в японском деловом дискурсе: прогмалингвистический аспект” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
55. Xodjayeva Dilafro‘z Izatilloyevna “Tilshunoslik terminlarining leksikografik tahlili (ingliz, rus va o‘zbek tillari izohli lug‘atlari materiallari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
56. Xoliqov Bahodir Aliqulovich “Detektiv romanlarda voqelikning badiiy talqinini tizimli modellashtirish (Mario Pyuzoning “The Godfather” va Tohir Malikning “Shaytanat” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
57. Xoshimova Dildora Madaminovna “Boburnoma” matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
58. Xoshimxo‘jayeva Mohirux Muzaffarovna “Olamning lisoniy tasvirida fitonimlar (ingliz, rus va o‘zbek tillari misolida” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
59. Abdirasheva Aziza Salimovna Zamonaviy turk tilidagi iqtisodiy terminlarning lingvokognitiv tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
60. Alimova Xolida Zikrillayevna Dariy Tilida So‘z Yasalishining Ichki Lingvistik Usullari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
61. Aripov Zakir Taxirovich Arab musiqa terminlari tizimining shakllanishi va taraqqiyoti (x–xv asrlar o‘rta osiyo olimlarining musiqashunoslikka oid asarlari asosida) DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
62. Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna Ingliz va o‘zbek tillarida takrorning lingvistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2019
63. Axmedova Dilfuza Rafukjanovna Fors tili so’z turkumlarining gazyeta matnlaridagi funksional va uslubiy xususiyatlari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
64. Berdiyev Xayriddin Abdulloyevich Nurota vohasi toponimlarining tarixiy tahlili (xix asrning oxiri va xxi asr boshlari) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2019
65. Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiyning ilmiy-adabiy myerosi va uning «Rashahot aynu-l-hayot» asarining qiyosiy-tekstologik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2019
66. Xamidov Xusrav Sadulloyevich Jaloliddin Rumiyning «Masnaviyi ma’naviy» asaridagi hikoyatlarning gyenyezisi, mazmuni va kompozision qurilishining qiyosiy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
67. Xodjayeva Nilufar Bekmuratovna Premchand asarlari o’zbekcha tarjimalarining leksik-stilistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2019
68. Alimov Zuxriddin Isamutdinovich Arab tilidagi manbalarda Toshkent vohasi tarixiy geografiyasi (ix-xiii asrlar) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
69. Bakayeva Barno Baxtiyor kizi Xitoy tilida morfemali kontraksiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
70. Kabirova Nargiza Kaxramonovna Rahnavard zaryob hikoyalarining poetikasi (obrazlar talqini, badiiy tasvir va uslub masalalari) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
71. Madraimov Askariy Abdumajidovich istoriya epoxi amira tyemura i tyemuridov v nauchnom naslyedii v. v. bartolda i a. z. validova PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
72. Matniyazov Anvar Rustamovich Qadimgi xorazm yozma yodgorliklarining grafik va fonyetik xususiyatlari (x-xv asr manbalari asosida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
73. Mavlyanova Umida Xodjakbarovna Xitoy tilida sonlarning semantikasi: lingvomadaniy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
74. Mirzaaliyev Iqboljon Mirzakarimovich Qadimgi turkiy maqollar syemantikasi va stilistikasi («dyevonu lug’ati-t-turk» matyeriali misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
75. Nasirova Saodat Abdullayevna Hozirgi xitoy tili ijtimoiy-siyosiy terminologiyasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
76. Nuriddinov Nodir Nurmat o‘g‘li Fors tilida qo‘shma so‘z va so‘z birikmalarining distinktiv belgilari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
77. Odilov Bobir Axmadjon o‘g‘li XIX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari tadqiqotlarida o’zbek xalqining an’anaviy xo’jaligi masalalari PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
78. Po‘latova Malohat Rixsibaevna Sharq mumtoz adabiyotida “Arba’in” yozish ana’nalari (Jomiy, Navoiy va Fuzuliy asarlari misolida) PhD 10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
79. Raxmatjonova Kamola Abdumutal kizi Hindiy va o’zbek tillarida son va kelishik grammatik katyegoriyalarining chog’ishtirma-tipologik tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2020
80. Shamsiyeva Shohista Qudratullayevna Xitoy va o‘zbek tillaridagi maishiy evfemizmlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2020
81. Sulaymonova Hulkar Mo‘minjonovna Abu Mansur Saolibiyning «Kanzu-l-kuttab» tazkirasi va uning manbashunoslik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
82. Turapova Nargiza Axmedovna Yapon va o’zbek tillari somatik frazeologizmlarining chog’ishtirma tahlili (lingvomadaniy aspyekt) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2020
83. Xashimova Saboxat Abdullayevna Hozirgi xitoy tilida reduplikatsiya, affiksatsiya va konversiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
84. Xudayberganov Ravshan Turabovich Istaxriyning “Kitab masolik al-mamolik” asari (ilmiy-izohli tarjima va tadqiqot) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
85. Yunusova Gulshoda Dilshadovna Zamonaviy koreys tilida ko’makchi fe’llarning semantik-funksional hususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
86. Zikrullayeva Xusniya Baxtiyorovna Ingliz, turk va o’zbyek ilmiy-tyexnikaviy tarjimada lyeksik-syemantik transformasiyalar PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2020
87. Djurayeva Feruza Shukurovna Ilk o’rta asrlar arab xitobalari poetikasi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
88. Hasanova Feruza Mirzabekovna Xitoy-Bayxua tilining leksik-semantik va grammatik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
89. Ismatullayeva Nargiza Rasuljanovna Xitoy va o’zbek tillarida lakunalarning voqelanishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2021
90. Madaliyeva Oysara Rustamovna Navoiy dyevonlari qo’lyozmalarining tarkibiy-qiyosiy tadqiqi (O’zR FA sharqshunoslik instituti fondi qo’lyozmalari asosida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2021
91. Nazirova Shukriya Miadovna Xitoyda ayollar adabiyoti: shakllanish omillari va takomil bosqichlari (xx-xxi asrlar) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
92. Qosimova Gulnoraxon Baxtiyorjon qizi Genroku davri adabiyotida an’ana va novatorlik (ixara saykaku ijodi) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
93. Saidakbarova Saodat Parxadjanovna Ingliz va o’zbek tillarida gastronomik frazyeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2021
94. Sharaxmetova Muxlisa Ansaritdinovna “Boburnoma”ning urducha tarjimasida muallif uslubiga xos leksik-semantik xususiyatlarning ask etishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2021
95. To‘lagonova Shahnoza Abdumajidovna Qadimgi turkiy bitiglarda kechgan stereotip birliklar: syemantika va stilistika masalalari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
96. Xomidov Xayrullo Xudoyorovich O‘zbek qissa va romanlarining turkcha tarjimalarida milliylik, badiiylik va lisoniy adekvatik masalalari DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2021
97. Ziyamuxamedov Jasur Tashpulatovich Pu Sungling nasri poetikasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
98. Abdullayeva Dilafruz Suratillayevna Zamonaviy arab va o‘zbek hiqoyalarida badiiy psixologizm (G‘ada As-samman va Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
99. Achilova Ozoda Farhodovna Proxibitiv va permissiv aktlarning dialogik nutqda voqelanishi (yapon tili misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
100. Akimov Tair Xitoy tilidagi somatik frazeologizmlar: shakllanishi va semantikasi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
101. Aripov Maxamadjon Pulatbayevich Turk tilidagi tilak, olqish va duolarning lingvomadaniy va lingvopoetik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
102. Ashirbayeva Diloram Ravshanovna “Koreys va o‘zbek diskursida murojaat birliklarining qiyosiy tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
103. Baxadirov Jaxangirmirzo Abdumajitovich O‘zbek va ingliz tillaridagi ijtimoiy reklamalarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
104. Dilrabo Keldiyorovna Baxronova Oʻzbek va ispan tillarida olam manzarasining lingvokognitiv kategoriyalanishi DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
105. Eshmuhamatov Axror Sharipovich Jizzax vohasi aholisining chorvachilik bilan bog‘liq urf-odat va marosimlari PhD 07.00.07-Etnografiya, etnologiya va atropologiya 2022
106. Ikromov Shavkat Iskandarovich Mustaqil O‘zbekistondagi transformatsiya jarayonlarining arab davlatlarida yoritilishi PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2022
107. Kayumova Mexriniso Miraxmatovna Haldun Taner dramalarining poetikasi (50-60 yillar misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
108. Maxamadtoirova Adiba Botir qizi “Hozirgi xitoy tilidagi qiyoslash konstruksiyalarida darajalanish” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
109. Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna Fors Va O’zbek Tillarida Termin Yasash Prinsplari Va Muammolari DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
110. Muxamedjanova Shahbora Kamolovna “Xitoy tilida harakat yo‘nalishi fe’llarining leksik-semantik va funksional tahlili” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
111. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna “Demonologik leksikaning semantik xususiyatlari va pragma-madaniy vazifalari (ingliz, o’zbek va rus adabiyoti asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
112. Saidova Nargiza Maxmudovnaning “Saudiya realistik hikoyalarining shakllanishi va rivojlanishi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
113. Shamsiyev Barnoxon Baxromxodjayevna Tarjima matni madaniyat transferi sifatida (Nasume Sosekining “Qalb” asari asosida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
114. Sultanova Lola Akmalovna Xitoy tilining tibbiyot terminologiyasi (jarrohlik terminlari misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
115. To‘rayev Laziz Abdivali o‘g‘li Mahmud-Zamaxshariy-ilmiy-merosida-“Rabi’-al-abror”-asari-muhim-manba-sifatida/ PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2022
116. Uktamova Xilolaxon Azamat qizi Dariy tili grammatik manbalarida fonetika va morfologiya masalalari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
117. Umarova Mohira Azim qizi “XX asr o‘zbek nasri namunalarining urdu tilidagi tarjimalarida milliy koloritning ifodalanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
118. Yeon Sangheumning Oʻzbek tilida modal ma’noli koʻmakchi fe’llar va ularning koreys tilida ifodalanishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
119. Jo Min Yong O‘zbek va koreys tillarida o‘xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2023
120. Jo‘rayeva Madinaxon Abdujalilovna Abdurahmon Jomiy “Al-Favoidu-z-ziyoiyya” asarining lingvistik tadqiqi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
121. Maxmudova Diyora Jamol qizi Arab tilida morfologik usulda so‘z yasalishi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
122. Muratova Nozima Faxritdinovna “Multimedia jurnalistikasi: xalqaro va milliy tajriba” DSc 10.00.09 – Jurnalistika ixtisosligi bo‘yicha 2023
123. Murodova Durdona
Boxodir qizi
Pan Vanso romanlarida millat muammosining badiiy talqini PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
124. Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiy Hiraviyning “Rashahot” asari: matn tarixi, tarjimalari, manbashunoslik va germenevtik tadqiqi DSc 10.00.10-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2023

 

13.09.2023, 16:27 3594