Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 82 39 / +998 95 515 15 05

 • UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti kafedrasi

 photo_2018-08-28_18-28-58 ERMAMATOV SHONAZAR JUMAQULOVICH
Ilmiy darajasi va unvoni: iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
Lavozimi: Kafedra mudiri
Qabul vaqtlari: Har kuni (14:00-16:00)
Tel.: +99894 605 65  09
E-mail: Shonazar@mail.ru

Kafedra tarixi

“Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti” kafedrasi Toshkent davlat sharqshunoslik instituti rektorining 2018-yil 30-iyundagi buyrugʻiga asosan zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori malakali iqtisodchi va mamlakatshunos kadrlar tayyorlash, Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik fakulteti tarkibini takomillashtirish maqsadida “MDH va Yaqin Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi” kafedrasi asosida qayta tashkil etilgan. Kafedra turli yillarda “Xorijiy Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti”, “Yaqin va Oʻrta Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti” kabi nomlar bilan atalgan. Kafedra bitiruvchilarining asosiy iste’molchilari – Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Tashqi savdo vazirligi, Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi, Savdo-sanoat palatasi, Oʻzbekiston Respublikasi TIF Milliy banki, xorijiy investitsiya ishtirokida tashkil etilgan korxonalar hamda ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish sektorlari hisoblanadi.Kafedra tashkil etilganidan buyon iqtisod fanlari nomzodi, dotsent Sh.J.Ermamatov (2009-2015), katta oʻqituvchi G.A.Sattikulova (2015-2016), iqtisod fanlari doktori, professor T.S.Rasulov  (2016-2018) va 2018-yilning sentabr oyidan buyon iqtisod fanlari nomzodi, dotsent Sh.J.Ermamatov  kafedrani boshqarib kelmoqda. Bugungi kunda kafedrada 2 nafar fan doktori, professor (Rasulov T.S., Abulqosimov X.P.), 2 nafar fan nomzodi, dotsent (Sh.J.Ermamatov, Kononenko S.N.), 2 nafar katta oʻqituvchi (Sattikulova G.A., Xasanova J.N.), 4 nafar oʻqituvchi (Akbarova K.A., Iskandarov Sh.O., Lapasov N.A., Jovdirov T.) faoliyat koʻrsatib kelmoqda.

Kafedrada bakalavriat ta’lim yoʻnalishi

5231000 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (MDH mamlakatlari).5231000 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Yaqin va Oʻrta Sharq mintaqasi mamlakatlari).

Kafedrada magistratura mutaxasisligi

5A231001 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (MDH mamlakatlari).5A231001 – Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Yaqin va Oʻrta Sharq mintaqasi mamlakatlari).
Kafedrada oʻqitiladigan fanlar

Bakalavriat yoʻnalishi:

 • Iqtisodiy inqirozlar nazariyasi.
 • MDH mamlakatlari iqtisodiyoti.
 • Yaqin va Oʻrta Sharq mintaqasi mamlakatlari iqtisodiyoti.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida sanoatlashuv va integratsiya jarayonlari.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida demografik jarayonlar va mehnat bozori.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida innovatsiya va investitsiya siyosati.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida biznes va tadbirkorlik.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ijtimoiy soha rivojlanishi.
 • Xalqaro valyuta nazariyasi.
 • Xalqaro moliya institutlari

Magistratura yoʻnalishi:

 • Maxsus fanlarni oʻqitish metodikasi.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ijtimoiy-iqtisodiy siyosat.
 • Oʻrganilayotgan mintaqa mamlakatlarida ilmiy-texnika va innovatsiya siyosati xususiyatlari.

Kafedra professor-oʻqituvchilari:

 • Ermamatov Shonazar Jumaqulovich – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
 • Rasulov Toʻlqin Sattarovich – iqtisod fanlari doktori, professor.
 • Abulqosimov Xasan Pirnazarovich – iqtisod fanlari doktori, professor.
 • Kononenko Svetlana Nikolayevna – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
 • Sattikulova Gavharniso Ahmadxanovna – katta oʻqituvchi.
 • Xasanova Jamila Nizametdinovna – katta oʻqituvchi.
 • Akbarova Kamola Akmaljonovna – stajyor-oʻqituvchi.
 • Lapasov Nurali Abdurahmon oʻgʻli – stajyor-oʻqituvchi.
 • Iskandarov Shahzod Olimjon oʻgʻli – stajyor-oʻqituvchi.
 • Jovdirov Tohirmalik – stajyor-oʻqituvchi.

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 • Toshkent moliya instituti.
 • Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.
 • TDIU huzurifagi “Oʻzbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi.
 • Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi.
 • Singapur menejmentni rivojlantirish institutining Toshkent filiali.
 • “Sredazsvetmetenergo” OAJ.

Kafedraning xalqaro hamkorligi

 • KOICA tashkiloti
 • Maxachkala davlat universiteti.
 • Yoshkar Ola davlat universiteti.
 • University of Central Lancashire.
 • The University of Illinois at Chicago.
 • Roosevelt University in Chicago.

Kafedra professor-o‘qituvchilarining nashrlari

 • Расулов Т.С. Валюта бозорларидаги операциялар: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма Тошкент, 2011.
 • Расулов Т.С. Валюта муносабатлари назарияси. Ўқув қўлланма.Тошкент, 2013.
 • Расулов Т.С. Ўзбекистоннинг инвестициявий сиёсати. Ишонч газетаси 7-август 2014 йил, №95.
 • Расулов Т.С. Туризм – барqарор ривожланиш омили. Ишонч газетаси 23-сентябр 2014 йил, №118.
 • Расулов Т.С. Пул назарияларига эволюцион ва оqилона qарашлар таhлили. ТДИУ электрон журнали. iqtisodiyot.uz 2014 й. №2 сон.
 • Расулов Т.С. Миллий иqтисoдиётни бaрqaрoрлигини тaъминлaшдa кичик бизнeс вa xусусий тaдбиркoрликни o‘рни “Биржа эксперт” илмий-амалий журнал. 2015 йил №4, 26-29 бетлар.
 • Расулов Т.С. Ўзбeкистoндa oзиq-oвqaт xaвфсизлигини тaъминлaшнинг нaзaрий aсoслaри. “Иqтисодиёт ва молия” илмий-амалий журнал. № 9 2015 й., 17-22 бетлар.
 • Расулов Т.С. Milliy brendni shakllantirish va ishlab chiqarishni diverfikatsiyalash barqaror o‘sish yo‘lidir. “Мамлакатни модернизациялаш шароитда иqтисодий мутаносибликларнинг барqарор иqтисодий o‘сишга таъсири” ЎзМУ 2015й., 143-145 бетлар.
 • Расулов Т.С. Перспективi развития продовольственной промiшленности в Узбекистане“ Ученiе 21 века”. Журнал №8. Россия., Йошкар–Ола 2016 г.
 • Расулов Т.С. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Рисола. Фан ва технологиялар 2016 йил.
 • Расулов Т.С. Ўзбекистон ва Хитой o‘ртасидаги иqтисодий алоqаларни ривожлантиришни ўзига хос хусусиятлари. Тошкент Давлат иqтисодиёт университетида o‘тказилган Халqаро илмий-амалий конференция материаллари. 2016 й., 72-74 бетлар.
 • Расулов Т.С. Проблемi и возможности развития инновационной сферi экономики. Вестник современной науки Научно-теоретический журнал. №8 (20), 2016., 41-44 с.
 • Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда аhоли бандлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари. Иqтисодиётни модернизациялаш шароитида мехнат бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва аhоли бандлигини ошириш йўллари. Т.:2013.-194-196 б.
 • Саттикулова Г.А. Минтаqалар ташqи савдо салохиятини ошириш Ўзбекистоннинг жаhон хo‘жалик тизимига интеграциялашувининг мухим омили. Ўзбекистон иqтисодиётининг минтаqавий бозорлар ва жаhон хo‘жалик тизимига интеграциялашувининг долзарб масалалари Т.:2013.-113-117 б.
 • Саттикулова Г.А. Минтаqада ижтимоий соха ривожланишини таhлил qилишнинг айрим услубий масалалари. Минтаqаларни барqарор ривожлантириш ва миллий иqтисодиётнинг худудий мувозанатлигини таъминлаш масалалари. Т.:2013. -56-59б.
 • Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда аhоли даромадлари hажми ва таркибидаги ўзгаришлар. “Ёшлар ва илм фан” руqнидаги Хорижий мамлакатлар иqтисодиёти ва мамлакатшунослик факультети катта илмий ходим-изланувчи, мустаqил тадqиqотчи, магистрант ва бакалаврларининг илмий амалий конференцияси материаллари. Т.: 2014. – 12-17 б.
 • Саттикулова Г.А. Small business trough digital marketing. “Хорижий Шарq мамлакатларида иqтисодиётни модернизациялаш ва тадбиркорлик салоhиятини оширишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги илмий амалий конференцияси материаллари. Т.:2014.-187-189 б.
 • Саттикулова Г.А. Ўзбекистонда таълим ислоhотлари: натижа ва муаммолар. Сборник материалов международной научно-технической конференции “Современнiе материалi, техника и технологии в машиностроении”. А.:2014. – с.580-583 (hаммуаллиф – Умаров Ж.Ю., Ланьжоу университети магистранти, ХХР ).
 • Саттикулова Г.А. Ижтимоий соhага инновацияларни жорий этишнинг айрим масалалари. “Илмий-техник ва инновацион тараqqиёт: глобал, минтаqавий ва миллий иqтисодий тенденциялар”номли республика олий таълим муассасалариаро илмий-амалий конференцияси материаллари, ТДШИ. Т.:2015.-54-58 б.
 • Саттикулова Г.А. Туркияда демографик ривожланишининг ўзига хос жиhатлари. Иqтисодиёт ва инновацион технологиялар, ТДИУ 2016 йил май-июнь http://iqtisodiyot.uz/son.
 • Абулқосимов Х.П. Аграр сектор самарадорлигига неоинституционал ёндашув. Ж.“Молия”, 2013йил, 2-сон.141-142-бетлар.
 • Абулқосимов Х.П. Мakroiqtisodiyot fanidan amaliy topshiriq, mashq va testlar.: “Iqtisod-Moliy”, 2013.- 76 бет.
 • Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда фаол инвестиция сиёсати ва унинг муhим йўналишлари. Ж.“Иқтисод ва молия” журнали. 2013й.7-сон. 22-28-бетлар.
 • Абулқосимов Х.П. Глобал молиявий-иqтисодий инqирози давом этаётган шароитда Ўзбекистон иqтисодиётининг ривожланиши. Ж.“Иқтисод ва молия”журнали. 2013й.8-сон. 2-9-бетлар.
 • Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда кичик бизнес соhасида оилавий тадбиркорликнинг o‘рни ва уни ривожлантириш йўллари. Т.:”Университет”, 2015.-116 бет.
 • Абулқосимов Х.П. Иқтисодиёт: қисқача изоҳли луғат. Т.: “Noshirlik Yogdusi”, 2015.- 448 бет.
 • Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Т.: “Fan va texnologiya”, 2015. 88бет.
 • Абулқосимов Х.П. Бозор иqтисодиёти шароитида корхона ва унинг фаолияти самарадорлигини ошириш йўллари. Т.: ITA-Press, 2016. – 128 бет.
 • Абулқосимов Х.П. Qишлоq хo‘жалиги ерларидан унумли фойдаланиш – мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш омили. Т.: “Turon-iqbol”, 2016, 160 бет.
 • Абулқосимов Х.П. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш омиллари. Ж. Иqтисод ва молия,2015й. 8-сон. 19-25-бетлар.

Kafedrao‘qituvchilarining ilmiy yo‘nalishlari

 • Rasulov T.S. – Valyuta munosabatlarini takomillashtirishning nazariy-uslubiy muammolari.
 • Abulqosimov X.P. – Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish yo‘llari.
 • Kononenko S.N. – Regionalnie osobennosti migrasionnix protsessov v stranax Zarubejnogo Vostoka.
 • Sattikulova G.A. – O‘zbekistonda ijtimoiy soha rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlari.
 • Xasanova J.N. – Yoqilg‘i-energetika sanoatidagi tarkibiy o‘zgarishlar.
 • Salaev D.S. – Globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotning eksport tarkibini diversifikatsiyalash.

Kafedra hayotidan fotolavhalar9nm2nm3nm4

21.06.2020, 16:59 5070

  Spelling error report

  The following text will be sent to our editors: