Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Magistrlik dissertatsiyalari himoyasi

2020-2021 o’quv yilida magistratura mutaxassisliklari  bitiruvchilarining magistrlik dissertatsiyalarini  rasmiy himoyasi

 JADVALI

 5А120101 “Adabiyotshunoslik” (sharq tillari) 

                                            05.06.2021y. Shahrisabz -25, Tsukuba, 412-хоna              

Talabaning I.F.Sh MD mavzusi

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi tashqi taqrizchi
1 Mamadjonov Sherzod Luqmonjon o‘g‘li

(turk)

Oshiq Posho ijodining poetik talqini (“Gʼaribnoma” asosida) Poetic interpretation of Oshik Pasha’s work (based on “Gharibnoma”)

 

 

Kenjaeva P.

f.f.d., dotsent

Аlimbekov А.

f.f.n., dotsent

Eshonqulov J.

F.f.d., professor

FА qoshidagi А.Navoiy nomidagi Аdabiyot muzeyi direktori

2 Hamadamov Firdavs Ahmadovich (afgʼon dari) Аkram Usmon hikoyalarida obraz yaratish mahorati The skill of image creation in the stories of Akram Osman

 

 

Inomxoʼjaev R.

f.f.d., professor

 

Turdieva O.Z.

f.f.d. dotsent v.b.

 

Joʼraboev O.

F.f.n., dotsent

FА qoshidagi А.Navoiy nomidagi Аdabiyot muzeyi

3 Sayidqulova Mastura Rabbimqul qizi (yapon) XX asrning birinchi yarmida yapon dramaturgiyasida yapon folklori motivlari (Kinoshita Junji “Tungi turna” pьesasi misolida) Motives of Japanese folklore in Japanese drama in the first half of the XX century (on the example of Kinoshita Junji’s poem “Night Crane”)

 

Muxiddinova D.Z

f.f.d., dotsent

 

Kenjaeva P.

f.f.d., dotsent

 

Tilavov А.

F.f.n, dots.

А.Navoiy nomidagi Toshkent davlat Oʼzbek tili va adabiyoti universiteti

4 Egamova Kamola  Akmal qizi

(yapon)

Oʼrta asr yapon shahar novellasi (Ixara Saykaku ijodi misolida) Medieval Japanese city novel (on the example of Ihara Saykaku)

 

 

Muxtarov T.А.

f.f.d., professor

 

Xudjanova D.

PhD

 

Eshonqulov J.

F.f.d., professor

FА qoshidagi А.Navoiy nomidagi Аdabiyot muzeyi direktori

                                                                    17.06.2021 y. Shahrisabz 25, Sukuba, 412-хоna               
1  Ibragimova Zuxra Ramilovna (yapon) Японская емигранцкая литература на примере романа Ёко Тавады “Емиссар” (献灯使). Japanese emigrant literature on the first novel by Yoko Tavady “Emissar” (xiàn dēng shǐ).

 

Muxiddinova D.Z.

f.f.d., dotsent

Muxibova U.U.

f.f.d., professor

Xallieva G.

F.f.d., professor

OʼzDJTU

2 Petrosyan Naira Romanovna (yapon) Психологизм в романе Саяка Мураты «Конбини нинген» («Человек минимаркета») Psychologism in Sayaka Murata’s novel “Konbini ningen” (“The Minimarket Man”)

 

Xodjaeva R.U.

f.f.d., professor

 

Аhmedova Sh

f.f.n.

.

Xallieva G.

F.f.d., professor

OʼzDJTU

3 Noʼmonova Nozima Zohidjon qizi (fors) Frantsiyadagi eron muxojirlikdagi adabiyoti (Mahshid Аmirshohiy ijodi misolida)  

Iranian emigrant literature in France (on the example of Mahshid Amirshahi)

 

Turdieva O.Z.

f.f.d. dotsent v.b.

 

Imomnazarov M.S. f.f.d., professor Turdieva X.

PhD

А.Navoiy nomidagi Toshkent davlat Oʼzbek tili va adabiyoti universiteti

                                                                    22.06.2021y. Shahrisabz 25, Sukuba, 412-хоna                
1 Аbubakirov Javohir Soatulla o‘g‘li (yapon) Аbe Tomoji ijodida II jahon urushidan keyingi yosh avlod taqdirining badiiy talqini An artistic interpretation of the fate of the younger generation after World War II in the work of Abe Tomoji

 

F.f.d., dotsent Muxiddinova D.Z. Аlimbekov А.

f.f.n., dotsent

Tilavov А.

f.f.n, dotsent

А.Navoiy nomidagi Toshkent davlat Oʼzbek tili va adabiyoti universiteti

2 Hidoyatova Аziza Tal‘at qizi (koreys) Yan Kvi Ja asarlarida obrazlar tizimi The system of images in the works of Yan Kwi Ja

 

Saydazimova U.T.

f.f.d., professor

.

Kim V.N.

f.f.d., dots.

 

Ochilov E.Z.

F.f.n.

OʼzR FА Oʼzbek tili va adabiyot va folьklori instituti katta ilmiy xodimi

3 Dadaboeva Dilrabo Shuxrat qizi

(koreys)

Женские образы в романе Шин Кёнг Сука “Пожалуйста позободтесь о маме”. Women’s images in Shin Kyong Suka’s novel “Pojaluysta pozobodtes o mame”.

 

Kim V.N.

f.f.d., dots.

 

Saydazimova U.T. f.f.d., professor

 

Аbdurahmonov F.I.

F.f.n., dotsent

OʼzDJTU

 

 

5A – 120103 Mumtoz filologiya,  5A – 120101 “Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik”

01.06.2021y. Shahrisabz 25, Sukuba, 412 xona, soat 10:00

Talabaning F.I.Sh MD mavzusi

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi Tashqi taqrizchi
1 Nurmatov Nodirbek Ubaydullayevich Mumtoz tashbih nazariyasi va uning Navoiy ijodidagi tatbiqi The theory of classical metaphor and its application in Navoi’s work To’xliyev B.

f.f.d,professor

Jo’raboyev O.R.

f.f.n, dotsent

Rustamiy S.A. O’zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi dotsenti, filologiya fanlari doktori
2 Axatov Nurillo Karomatovich “Tazkirat ul-avliyo” va “Nasoyim ul-muhabbat”ning qiyosiy tadqiqi Comparative study of Tazkirat ul-Awliyya and Nasayim ul-Muhabbat Alimuxamedov R.A.

f.f.d

Sodiqov Q.P.

f.f.d,professor

Hasanova Sh.S. Ҳасанова Ш.С. OzRFA adabiyot muzeyi ilmiy xodimi, filologiya fanlari doktori
3 Abdurohmanov Abdurrohman Rustamjon o’g’li “Tarixi anbiyo va hukamo”da Qur’oniy qissalar talqini Interpretation of Qur’anic narratives in “the history of the prophets and rulers” Ishmuhamedova M.M. dotsent, f.f.n Davlatov O.D. katta o’qituvchis, falsafa doktori (PhD) Hasanova Sh.S. Ҳасанова Ш.С. O’zRFA adabiyot muzeyi filologiya fanlari doktori
4 Shokirova Hilola Shokir qizi Alisher Navoiy “Xamsa”si miniatyurali qo’lyozmasining manbashunoslik tadqiqi (Adabiyot muzeyi qo’lyozmasi asosida) Source study of the miniature manuscript of Alisher Navoi “Khamsa” (based on the manuscript of the Museum of Literature) Jo’raboyev O.R. dotsent, filologiya fanlari nomzodi To’xliyev B.

professor, filologiya fanlari doktori

Radjabova B.T. O’zRFA O’zbek tili adabiyoti va folklori dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
5 A’zamov Bahodir Bahrom o’g’li Hakim Termiziyning “Al-amsal minal kitabi vas-sunna” asari – adabiy manba sifatida Hakim Termizi’s work “Al-amsal minal kitabi vas-sunna” as a literary source Davlatov O.D. falsafa doktori (PhD) Ishmuhamedova M.M. dotsent, f.f.n Ziyodov Sh.Yu. Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi direktori, tarix fanlari nomzodi

12.06.2021, Shahrisabz- 25, Sukuba,412- xona, soat 10:00

Talabaning F.I.Sh MD mavzusi

(o’zbek lotin yozuvida)

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi Tashqi taqrizchi
1 Aliyev Farhodbek Mirzoulug’bek o’g’li Navoiyning nasriy asarlarida Qur’on oyatlari va hadislarning berilishi Narration of Qur’anic verses and hadiths in Navoi’s prose works Sodiqov Q.P. professor, filologiya fanlari doktori Davlatov O.D. katta o’qituvchis, falsafa doktori (PhD) Akmalxonov A.A. O’zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi o’qituvchisi, falsafa doktori (PhD)
2 Abdullayev Sunnatilla To’xtamurod o’g’li “Devonu lug’ati-t-turk”da turkiy so’zlarning izohlanish prinsiplari Principles of interpretation of turkish words in “Devonu lug’ati-t-turk” Sodiqov Q.P. professor, filologiya fanlari doktori Alimuxamedov R.A. kafedras mudiri, filologiya fanlari doktori Rustamiy S.A. O’zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi dotsenti, filologiya fanlari doktori
3 Yandashev Zikirjon Xolmatjon o’g’li “Xamsa” dostonlarida tasasvvuf shayxlari Sufi sheikhs in the epics “Khamsa” To’xliyev B.

professor, filologiya fanlari doktori

Davlatov O.D. katta o’qituvchis, falsafa doktori (PhD) Jabborov N.A. Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori
4 Nusratullayev Abdulbosit “Kitabu-t-ta’lim” asari va uning tekstologik tadqiqi (Adabiyot muzeyi fondida saqlanayotgan 605-ko’rsatkichli majmua asosida) Kitabu-t-talim and its textual research (based on the index 605 kept in the fund of the Museum of Literature) Alimuxamedov R.A.

kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori

Davlatov O.D.

katta o’qituvchisi, falsafa doktori (PhD)

Rustamiy S.A. O’zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi dotsenti, filologiya fanlari doktori

5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik , 5A120202Sinxron tarjima(sharq tillari)

Talabaning I.F.Sh MD mavzusi

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi Tashqi taqrizchi
3.06.2021 yil, Shahrisabz-25, 301-xona, soat 10.00
Nazarova Shoira Baxriddinovna Лингвистические и психологические предпосылки речевой компрессии в синхронном переводе Linguistic and psychological prerequisites of speech compression in simultaneous translation. Ahmedov Muxammad Ali f.f.n., professor Yunusova G.D.

PhD

Musayeva F.

PhD

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

Qudratov Azamat Asrorovich Sinxron tarjima strategiyalari (arabcha-o‘zbekcha kombinatsiyalar misolida) Simultaneous translation and its strategies in Uzbek and Arabic examples Muborakova D.A. PhD. Shomusarov Sh.G‘.

f.f.d., professor

Ochilov E.Z.

F.f.n., dotsent O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

Rahmonova Dildora Omonjon qizi Badiiy tarjimada adaptatsiya masalasi Adaptation issues in literary translation Mahmudov N.M. f.f.d., professor Yunusova G.D.

PhD

Musayeva F.

PhD

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

Yokubjonova

Malohatxon Maxmudjon qizi

Badiiy tarjimada konsept muammosi (turkcha-o‘zbekcha tarjimalar asosida) The problem of concept in literary translation Hamidov X.X.

PhD., dotsent

 

Sharipov R.H.

f.f.n., dotsent

 

Abdurahmonova M.

f.f.n. dotsent O‘zMU

10.06.2021, Shahrisabz-25, 301-xona, soat 10.00.
1 Ko‘chimova Parizod To‘lqin qizi Hindiydan o‘zbek tiliga tarjimada jinsning ifodalanishi (“Bir qizga ming oshiq” romani asosida) Gender expression in translation from Hindi to uzbek ( based on the novel “Bir qizga ming oshiq”) Xodjayeva N.B.

PhD

 

Muhibova U.

f.f.d., professor

Musayeva F.

PhD

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

2 Baxramova Maftuna XXX Sinxron tarjima sohasining taraqqiyot bosqichlari (STdan ilmiy va o‘quv adabiyotlari asosida) Stages of development of the field of simultaneous translation in Russia Hamidov X.X.

PhD., dotsent

Ilmiy masl. T.S.Kim PhD

Muborakova D.A. PhD Yo‘ldoshev U.

PhD

Toshkent davlat jahon tillari universiteti

 

3 Adilova Nilufar Xikmatilla qizi Sinxron tarjimada notiq va tarjimon nutqining uslubiy muammolari Stylish problems of speaker and translator speech in simultaneous translation Ochilov E.Z.

f.f.n., dotsent

Ilmiy masl. Yunusova N.K. PhD.

Hashimova S.A.

DSc., dotsent

 

Nasirova S.A.

DSc., dotsent TDShU qoshidagi Konfusiy instituti

4 Shamsiddinov Zafar Ismoilovich Fors tilidan sinxron tarjimada siyosiy va iqtisodiy terminlarning berilishi Giving political and economic terms in simultaneous translation from Persian language Vaxidov A.A.

f.f.n., dotsent

 

Ahmedova D.R. f.f.d., dotsent Ochilov E.Z

f.f.n., dotsent O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

17.06.2021, Shahrisabz-25, 301-xona, soat 10.00.
1 Norboyeva Saida Mamarajabovna Hindiydan badiiy tarjimada milliylikni ifodalovchi ramzlar transferi Transfer of the national symbols in Hindi in fiction translation Xodjayeva N.B.

PhD

 

Muhibova U.

f.f.d., professor

Musayeva F.

PhD

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

2 Isaqova Nodiraxon Ali qizi Языковые факторы в устном переводе (на материале японско-узбекской комбинации) Language factors in interpretation (on the material of Japanese-Uzbek combinations Muborakova D.A. PhD.

Ilmiy masl. Xolmurzayeva N.T.

PhD

Xolmirzayeva N.T.

PhD

Turopova N.

PhD

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

 

3 Shasalimova Adolat Iskandarovna Xitoy tilidan sinxron tarjimada nutqning leksik va sintaktik xususiyatlari Lexical and syntactic features of speech in simultaneous translation from Chinese Xodjayeva N.B.

PhD

Ilmiy masl. Yunusova N.K. PhD

Hashimova S.A.

DSc., dotsent

Nasirova S.A.

DSc., dotsent TDShU qoshidagi Konfusiy instituti

 

4  Raxmonberdiyeva (Yo‘ldosheva) Gulzora Durbek qizi Madaniyatlararo muloqotning sinxron tarjimadagi o‘rni The role of intercultural communication in simultaneous translation Mirzahmedova X.V.

PhD.

Hamidov X.X.

PhD., dotsent

 

Mahmudov N.M. f.f.d., professor O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

22.05.2021, Shahrisabz-25, 301-xona, soat 10.00.
1 Tursunboyev Akbar Dilmurod o‘g‘li Ketma-ket tarjimaning lingvistik va ekstralingvistik jihatlari (xitoycha-o‘zbekcha kombinatsiyalar misolida) Linguistic and extralinguistic aspects of serial translation (on the example of Chinese-Uzbek combinations) Ochilov E.Z

f.f.n., dotsent

Ilmiy masl Ochilov O.

PhD

Hashimova S.A.

DSc., dotsent

Nasirova S.A.

DSc., dotsent TDShU qoshidagi Konfusiy instituti

 

2 Jo‘raev Nodirbek Olimjon o‘g‘li Fors tilida stereotip va klishelarni sinxron tarjimada talqin qilish usullari (OAV materiallari asosida) Methods of interpreting stereotypes and clichés in Persian (based on media materials) Quronbekov A.

f.f.d., prof

Ahmedova D.R.

f.f.d. dotsent

 

Ochilov E.Z

f.f.n., dotsent. O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

3 Shukurov Samandar Shavkat o‘g‘li Проблемы синхронного и последовательного переводов (на материале японско-узбекской комбинации) Problems of simultaneous and consecutive interpreting (based on the material of the Japanese-Uzbek combination) Muborakova D.A. PhD.

Ilmiy masl. Sugano Reyko dots.

Xolmirzayeva N.T.

PhD

Turopova N.

PhD

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

 

4 Allamurodov Baxrom Normurot o‘g‘li Real sinxron tarjima vaziyatida turli strategiyalar va modellarning o‘zaro munosabati Interaction of strategies in a real situation of simultaneous interpretation Hamidov X.X.

PhD., dotsent

Kenjayeva P.

f.f.n., professor

Abdurahmonova M.

f.f.n. dotsent O‘zMU

 

5 Zuxriddinov

Biloliddin

Xiloliddin o‘g‘li

Turkchadan tarixiy asarlar tarjimasida asliyat uslubining berilishi Problems of originality in translation of historical works from Turkish language Alimbekov A.K. f.f.n. dotsent

 

Sharipov R.H.

f.f.n., dotsent

Mahmudov N.M. f.f.d., professor O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

 

5А 120102 – “Lingvistika (sharq tillari)

 

Talabaning I.F.Sh MD mavzusi

(o’zbek lotin yozuvida)

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi tashqi taqrizchi
29.05.2021 y. Shahrisabz – 25, Sukuba , 412-хоnа. Soat  10.00.
1 Toshqulova Ibodat Muxamadmusaevna Yaponiya va O‘zbekistonda til siyosati (1980-yillar oxiri 2010-yilga qadar) Language policy in Japan and Uzbekistan (late 1980s  to 2010) Sodiqova SH.B.

 

f.f.n., dots.

Nazarova S.A.

 

PhD, dots.

 

Abdushukurov B.

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O‘zbek tili va adabiyoti Universiteti o‘zbek filologiyasi dekani, professor

2 Xomitov Dilovar

Lutfullozoda

Fors va tojik tillarida otlarning fonetik tizimining qiyosiy tahlili Comparative analysis of the phonetic system of nouns in Persian and Tajik languages Quronbekov A., f.f.d., prof.

 

Nuriddinov N. PhD, katta o‘qituvchi

 

Turdiyev H.,

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti,

PhD, katta o‘qituvchi

3 Norova Nilufar

 

Bo‘lmoq, qilmoq, bermoq, olmoq fe’llari bilan yasalgan frazeologizmlar-ning hindiy va o‘zbek tillaridagi morfologik va leksik-semantik taxlili Morphological and lexico-semantical analysis of hindi and uzbek languages of phraseologisms with the verbs ” to be,to do, to take, to give” ( hona, karna, lena, dena) Djalilova Sh.

f.f.n, dots.

Abduraxmanova M.

f.f.n, dots.

Nosirova M.

O’XIA dosenti, f.f.n

4 Kurbanov Sarvar Doniyor o‘g‘li Лингвистический анализ международных сокращений в китайском языке Linguistic Analysis of International Tourism Decreases in Chinese Nasirova S. DSc.

,dots.

Xashimova S. DSc, dots. Shasaidova L.

PhD O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

5 Abdusalomova Lola Alisherovna Типы грамматических конструкций в современном китайском язике Types of grammatical constructions in modern Chinese Karimov A.

f.f.n., dos.

S. Nazarova PhD, dots. Nasirova S. DSc, dots.

O‘zbek-xitoy Konfutsiy instituti direktori

3.06. 2021 y. Shahrisabz  25, Sukuba, 412-хоnа.  soat 10.00
1 Karimova Xurshida Abdurashid qizi Xitoy  va o‘zbek lingvomadaniyatida “oila” konseptining chog‘ishtirma tahlili Comparative analysis of the concept of “family” in Chinese and Uzbek linguistics Ziyamuhamedov J.

f.f.n.,dots.

Shamsiyeva Sh.

PhD

Jabborova N.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti f.f.n., prof.

2 G‘aniev Xamidxon Farxod o‘g‘li

 

“Urdu va o‘zbek tillarida bir takribli gaplarning struktur-semantik xususiyatlari” Structural and semantic feachures of one- member sentences in Urdu and Uzbek languages. Abduraxmanova M.

Dots.

 

Djalilova Sh.E. Dots.

 

Rustamova S.

O’XIA dosenti, f.f.d

3 Djuraev Mabruk Ma’murjon o‘g‘li Fors tili gazeta matnlarida sarlavhalarning leksik-grammatik va uslubiy xususiyatlari Lexical-grammatical and methodological features of headlines in Persian newspaper texts Ahmedova D.,

DSc, dots.

Alimova X.,

DSc , prof.v.b

Nizomova F.,

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi,

F.f.n., dots.

 

4. Toshkentboyeva Iroda Maydoniyning”Majmaul-amsol”

asaridagi somatic frazeologizmlarning leksil va semantic tahlili

Lexical and semantic analysis of samatic phraseology in Maydani’s “Majma’ul-amthaal” Begmatova B.M.

dots.

Kasimova S.S.

PhD, dots.

R.Matibayeva,

O’z XIA, dots.

5. Malikova Shohida Xabibullayevna Xitoy tili reklama matnlarining leksik-stilistik tadqiqi Chinese advertising lexical-stylistic study Mustafayeva S.

PhD  dots, v.b.

Ochilov O.

PhD

Siddiqova M.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

PhD

8.06. 2021 y. Shahrisabz 25, Sukuba,412хоnа. soat 10.00
1 Tursunbayeva (Mirsamukova) Madinaxon Rixsitilla qizi Yazikovie osobennosti dariyazichnogo obщestvenno-politicheskogo teksta (na materiale gazet «Anis» i «Xivad») “Language features of the

socio- political text in dari language”

(based on the newspapers “Anis” and “Khivad”)

Alimova X.,

f.f.n., dots.

Ahmedova D.,

DSc , dots.

 

Ertoyev Sh.,

O‘zbekiston Qurolli Kuchlar akademiyasi,

dots.

2 Yusupova Mohira

Ulug‘bek qizi

 

Urdu va o‘zbek tillaridagi maqolarning lingvomadaniy aspekti” Linguocultural aspect of paremias in Urdu and Uzbek languages Abduraxmanova M. F.f.n., dots.

 

Djalilova Sh.E.

F.f.n., dots.

OʻzXIA,

Aripova Z.

T.f.n., dots.

3 Isamiddnova Tursunoy

Isomiddin qizi

Zamonaviy hindiy tilida somatik frazeologizmlar Somatik frazeologizms in Hindi language Djalilova Sh.

dots.

Nurmatov S.S. f.f.n. Nosirova M.

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi,

F.f.n., dots

4 Sultonxo’jayev Alisher

Rixsiddin og’li

Al-Daririyning”al-Muqaddima”asarida I’rob masalalarining yoritilishi Coverage of the e’rab factors in ad-Dariri’s book “Muqaddima” Kasimova S.S.

PhD, dots.

Begmatova B.M.

dots.

Shakirova  Z.

O’z Xalqaro Islom Akademiyasi dots.

5 Abduraxmonova Naziraxon Alisher qizi Badiiy matnning diskurs tahlili (Shi Ifen asarlari misolida) Discourse analysis of a literary text (on the example of Shi Ifen’s works) Nazarova S.

PhD, dots.

 

Mustafayeva S.

PhD, dots.v.b.

D.Tadjibayeva PhD,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

 

10.06.2021 y. Shahrisabz – 25, Sukuba,412-хоnа. soat 10.00

 

1 Abdullayeva Shahzoda

Navro’z qizi

Koreya lingvokultural makonidagi neverbal muloqotning kinetik turi The kinetic type of non-verbal commonication in the Korean linguoculturalspase Kim T. S., PhD, dotsenti Kim N.D.

DSc, professor

Lagay Yelena Aleksandrovna,

PhD, O‘zbekiston jahon tillari universiteti

 

2 Toshpo‘latova Zarnigor

To’rabek qizi

 

Malay tilida o‘zlashma so‘zlarning leksik-semantik tahlili Lexical-semantic analysis of borrow words in malay language Nurmatov S.S. f.f.n. Abduraxmanova M.

dots.

Nosirova M.

O’z Xalqaro Islom Akademiyasi dosenti

3 Sattorova Oqilahon

SHabon qizi

“Qur’oni Karim”dagi “Yunus” surasi oyatlaridagi so’zlarning leksik- semantic xususiyatlari” “Lexical and semantic features of words in the verses of Surah Yunus in the Holy Quran” Kasimova S.S.

PhD, dots.

Abdullayev S.S.

Dots

Kodirova  K

O’z Dav Jahon tillari universiteti, dosenti

4 Mirzayev Akbarali Sharofboyevich Yapon va o‘zbek tillarida majhul nisbat kategoriyasining ifodalanishi Expression of the passive voice category in Japanese and Uzbek langugaes Hikmatullayev J. J.

TDShU Yapon fililogiyasi kafedrasi kata o‘qituvchisi Ph.D.

Omonov Q. Sh.

Filologiya fanlari doktori, professor

Djo’raev D.

O’Zr Milliy gvardiyasi,Harbiy texnika instituti,p.f.d

5 Matkarimova

Nargiz Muxammataminovna

Xitoy tilida emfaza xodisasi The emphasis phenomenon in Chinese DSc, dots. S.A. Xashimova PhD U.X. Mavlyanova f.f.n., dots. Sh.B.Yusupova

O‘zbekiston milliy universiteti

14.06.2021 y. Shahrisabz– 25, Sukuba, 412-хоnа. soat 10.00
1 Samiyeva Irodaxon Ikramjanovna Семантико-грамматическая характеристика наречия в язике дари Semantic-grammatical characteristics of the adverb in dari language Alimova X., f.f.n., dots. Azimdjanova D., F.f.n., dots.

 

Yusupova N., O‘zbekiston Qurolli Kuchlar akademiyasi,

dots.

2 ErgashevaDurdona Koreys mahsulot internet reklamalari sintaksisi Syntax of internet Advertisement of Goods in Korean Kim N. D. DSc, professori Kim T.S.,

PhD, dotsenti

Lagay Ye. A.

PhD, O‘zbekiston jahon tillari universiteti

3 Fatilloyev Madiyor

Baxriddinovich

Alisher Navoiyning “Hayratul abror” asarida ko’p qo’llanilgan arabiy so’zlarning lingvopoetik tahlili Linguopoetic analysis of Arabic words often used in Alisher Navoi’s “Hayratul-abror” Shamusarov Sh.

f.f.d, prof.

Begmatova B.M.

dots.

Jo’raboyev  Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi, f.f.n
4 Jo’rayev Soyibjon

Rustamjanovich

Arab tilida balog’at fani ta’sirida  kelib chiqqan usul qoidalari Methodological rules arising from the influence of Arabic “Balaagha Shamusarov Sh.

f.f.d, prof.

Mutalova G.S.

PhD, dots.

Aripova Z.

(O’z Xalqaro Islom Akademiyasi) dots.

5 Rahmonaliyev Dilshod

Maxsudali o’li

“Al-Kofiya” asarida ismlarning raf’ bo’lish o’rinlari The place of names in raf(nominative case) in Al-Kofiya Shamusarov Sh.

f.f.d, prof.

Aripov Sh.s.f.n. Z.Islomov

O’z Xalqaro Islom Akademiyasi, Prof.

 

19.06. 2021 y. Shahrisabz  – 25, Sukuba,412-хоnа. soat 10.00

1 Oripova Xusnida Yusubovna Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarining forscha tarjimasida tibbiy terminlarning o‘zbek tilidagi qiyosiy tahlili Comparative analysis of medical terms in Ibn Sina’s “Laws of Medicine” (  copy of Persian translation) with the terms in the Uzbek language. Quronbekov A., f.f.d., prof. Mirzaxmedova H., PhD, dots. N. Shoaliyev,

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi,

F.f.n., dots.

 

2 Yusuf  Xumora Ikrom qizi “Al-Ahrom” va “al-Riyodh”gazetalari  matnlarida  sarlavhalarning leksik-grammatik va stilistik xususiyatlari Lexical-grammatical and stylistic features of headlines in the texts of Al-Ahram and Riyadh newspapers

 

Abdullayev S.S.

dots.

Shamusarov Sh.

f.f.d, prof.

O.Qoriyev

O’z R FA Sharqshunoslik instituti f.f.n.

3 Muhammadjonov Aziz

Maxmudjon o’li

Abu Hilol al-Askariyning “Al-furuq al-lug’aviya” asarida ism so’z turkumiga oid so’zlarda sinonimlarning ifodalanishi Expression of synonyms in noun phrases in Abu Hilal Al-Askari’s “Al-Furuq al-Lughawiya” f.f.d, prof. Sh.Shamusarov dots. S.S.Abdullayev Z.Aripova

O’z Xalqaro Islom Akademiyasi dotsenti,f.f.n

4. Ochilova Mahliyo

Baxtiyor qizi

 

Malay tilida sinonimlarning leksik-semantik xususiyati Lexical-semantic analysis of synonyms in Malay language Nurmatov S.S. f.f.n. Abduraxmanova M.

dots..

Nosirova M..

O’XIA dosenti, f.f.n

5. Qudratova Yulduz

Omonjon qizi

Virajenie emosionalno-ekspressivnix leksem v koreyskoy tovarnoy reklame Expression of emotionally expressive lexemes in Korean product advertising Kim T.S.

PhD, dotsent

Yunusova G.D.

PhD,

katta o‘qituvchi

Nosirova S. A.,

TDShU huzuridagi o‘zbek-xitoy Konfutsiy instituti direktori, DSc, dotsent

 

24.06. 2021 y. Shahrisabz- 25, Sukuba,412-хоnа soat 10.00

1 Po ‘latova Ziyoda Yapon va o’zbek tillarida fe’llarning semantikasining qiyosiy tahlili Comparative analysis of semantics of verbs in Japanese and Uzbek languages Sugano Reyko –

Dotsent

Sodiqova SH.B.

TDSHU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi mudiri,f.f.n.,dotsent

Turapova N.T

O‘ZDJTU Yapon tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi o ‘qituvchisi, Ph.D.

.

2 Mirtalipova Sevara Непрямые формы выражения императива в японском языке (на материале текста Нацуме Сосеки “Мальчуган” Indirect forms of expressing the imperative in Japanese (based on the text of Natsume Soseki’s “Boy” Kim N. D.

f.f.d., professor

 

 

Sodiqova SH.B.

f.f.n.,dotsent

Turapova N.T.

O‘ZDJTU Yapon tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi o ‘qituvchisi, Ph.D.

 

5A120302 – “Tarix” (yo‘nalishlar va faoliyat turlari mamlakatlar bo‘yicha)

5A 120304 – “Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari “(Markaziy Osiyo mamlakatlari bo‘yicha)

  1.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat,soat 10.00
1 Abduxalilova Aziza Erkinovna Xiva xonligida soliq tizimi tarixi History of the tax system in the Khiva Khanate Yakubov Q.K. PhD

 

Alimova R.R.

t.f.n., dos.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi kafedrasi mudiri,

Oblomurodov N.X. t.f..n.

Moliya instituti

2 Usmonov

Abdullajon

Sohibjon o’g’li

“Turkiston to’plami”da Qo’qon xonligi tarixiga oid materiallar Information on the history of Kokand khanate in the “Turkestan collection”. Ziyayeva D.H. t.f.d., prof. Alimova R.R.

t.f.n., dos.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi kafedrasi mudiri

Tursunov R.

t.f.n.

O’zMU

3 Fayzullaev Aziz

Husan o’g’li

Afg’oniston muammasinining Markaziy Osiyodagi tinchlik va barqarorlik holati The state of peace and stability in Central Asia of the Afghan problem

 

Abdullaev U.A

t.f.n., dotsent

 

Xaydarov A.A

s.f.d., professor. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi professori,

Xaynazarov B.

O’zMU

Tarix fakulteti;

falsafa doktori, dotsent

4 Axmedova Gulrux Ismoil qizi Eron taraqqiyotida neft omilinining o’rni The role of the oil factor in Iran’s development

 

Xudoyberdiev A.X.

t.f.n., dotsent

 

Azimov K.S.

t.f.n.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi katta o’qituvchisi

Djumaniizova F.

O’zRFA Sharqshunoslik instituti, t.f.n., dotsent

5 Otajonova O’g’iloy Muxammadmadjon qizi Arab bahorining Misr ijtimoiy – siyosiy hayotga ta’sir qiladi The Arab Spring affects the socio-political life of Egypt

 

Abdullaev U.A.

t.f.n., dotsent

 

Tursunova S.M.

t.f.n.

 Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi katta o’qituvchisi

Djumaniizova F.

O’zRFA Sharqshunoslik instituti, t.f.n., dotsent

5.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat,soat 10.00
1. Saydullayeva Xadicha Abdunarzullayevna O’zbekistonning janubiy hududlari to’y marosimlari: an’anaviylik va transformasiya  (XIX – XXI asr boshlari) Wedding ceremonies in the southern regions of Uzbekistan: tradition and transformation.

(Late 19th and early 20th centuries).

Doniyorov A. t.f.d. prof. Haydarov I.M.

t.f.n.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi kafedrasi dos.v.b.,

Xo’jaxonov I.M. t.f.n.

O’zRFA Tarix instituti

2. Sangirov Jumaniyoz Alijon o’g’li Qo’qon xonligi tarixiga doir yozma yodgorliklar germenevtikasi Hermeneutics of written monuments on the history of the Kokand Khanate Is’hoqov M.M. t.f.d., prof. Xudayberganov R.T.  Manbashunoslik va tasavvuf germenevtikasi kafedrasi o’qituvchisi, PhD Bobojonov B.

t.f.d.

O’zRFA Sharqshunoslik institute

3. Yusupov Xurshid Muratjanovich Kurskiy faktor v regionalalnoy politike Blijnego vostoka kontsa ХХ nachalo ХХI veka The Kurdish factor in the regional policy of the Middle East at the end of the 20th century and beginning of the 21st century Abdullaev U.A t.f.n., dotsent

.

Tursunova S.M. , t.f.n.

Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi katta o’qituvchisi

Gabrielants S.I.

t.f.n., dotsent O’zMU

tarix fakulteti,

 

4. Abduraxmanov Diyor Marselivich Vneshnyaya i vnutrennyaya politika Partii Spravedlivosti i razvitiya v Turtsii (2001- segodnyashniy den) External and internal siyosati of Parha Justice and Development in Turkey (2001-present)

 

Sayfullaev D.B.

s.f.d.

 

Azimov K.S.

t.f.n,

katta o’qituvchis

Gabrielants S.I.

t.f.n., dotsent O’zMU

tarix fakulteti

5. Madreyaima Shaxnoza Rozmetovna

 

Preventivnaya diplomatiya Uzbekistana v kontekste usiliy mirovogo soobchestva po razreseniyu afganskogo konflikta Preventive diplomacy of Uzbekistan in the context of the efforts of the world community to resolve the Afghan conflict Sayfullaev D.B.

s.f.d.

 

Shamsieva I.M “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi mudiri, tf.n., dosent Baxodirov M.M.

t,f.n, dotsent

Jaxon boshqaruvi va diplomatiya universiteti,

10.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat, soat 10.00
1 Mirzayeva Maftuna Murodilla qizi Karaskan sayyidlari yer-mulklari tarixi (XVI-XIX asrlarga oid hujjatlar asosida) History of the land and property of sayyids of Karaskan (on the basis of historical documents of the XVI-XIX centuries) Sultonov O’.A. t.f.d. Alimov Z.I.  Manbashunoslik va tasavvuf germenevtikasi kafedrasi o’qituvchisi, PhD Allayeva N.A.

t.f.d.

O’zRFA Tarix institute

2 Hikmatov Faxriddin Xayotjon o’g’li Marg’ilon shahri tarixi topografiyasi (tarixi hujjatlar asosida) Historical topography of Marghilan city (on the basis of historical documents) Sultonov O’.A. t.f.d. Asqarov M.M.    Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi stajyor-o’qituvchisi, PhD Saidboboyev Z. t.f.n, prof.

O’zMU kafedrasi mudiri

3 Ibragimova Shakarjon Odilbek qizi O’zbekistondagi Fors ko’rfazi davlatlari bilan aloqalarining rivojlanish tamoyillari Principles of development of relations of Uzbekistan with the Persian Gulf countries

 

Xudoyberdiev A.X.

t.f.n., dotsent

 

Xaydarov A.A., “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi professori, s.f.d., professor Ergashev Sh.

O’zR FA

Tarix instituti, t.f.n., dotsent

4 Abdullaev Jamshid Izzatullaevich Afg’on muammosining kelib chiqish sabablari va hal etish yollari The causes of the Afghan problem and ways to solve it

 

Xaydarov A.A.

s.f.d., professor

Abdullaev N.A. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent Ergashev Sh.

O’zR FA

Tarix instituti, t.f.n., dotsent

14.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat,soat 10.00
1 G’ulomov Obid G’ayratovich Markaziy Osiyoda qadimiy hajmlik va rang-tasvir yodgorliklar tarixi manbashunoslik tahlili Historical Source Analysis of Ancient Volume and Painting Monuments of Central Asia Haydarov  I. M. T.f.n., dos. v.b. Is’hoqov M.M.  Manbashunoslik va tasavvuf germenevtikasi kafedrasi mudiri, professor, t.f.d. Pidayev Sh.R.

t.f.n., O’zRFA San’atshunoslik institute

2 Haydarova Mohira Atabek qizi Взаимоотношения народов Центральной Азии и Китая в эпоху Тан (618-907 гг.)

 

Tan davridagi O’rta Osiyo va Xitoy xalqlari o’rtasidagi munosabatlar (618-907 yy.)

Relations between the peoples of Central Asia and China in the Tang era (618-907 yy.)

 

t.f.d., prof.

N.E. Karimova

 

т.ф.д., проф.

Н.Э. Каримова

t.f.n., dots.

U.Abdullayev

 

т.ф.н., доц. У.Абдуллаев

t.f.d. A. Hodjayev

(O’zR FA ShI)

 

 

т.ф.д. А. Ходжаев

(ЎзР ФА ШИ)

3 Boqijonova Shaxnoza

Zoxidjon qizi

Xitoyda milliy masala: tarix va hozirgi zamon

 

Национальный вопрос в Китае: история и современность

 

China’s National Issue: Past and Present t.f.d., prof.

N.E. Karimova

 

т.ф.д., проф.

Н.Э. Каримова

s.f.n. Sh. Shozamanov

 

с.ф.н. Ш. Шозаманов

PhD F.Jumaniyazova

(O’zR FA ShI)

 

 

PhD Ф.Дж. Джуманиязова

(ЎзР ФА ШИ)

4  

O’lmasov Sardorbek Sadirali o’g’li

 

Eron va Markaziy Osiyo davlatlari hamkorlik aloqalarining tarixiy jixatlari

Historical aspects of cooperation between Iran and Central Asia

 

Xaydarov A.A. s.f.d., professor Xudoyberdiev A.X.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent

Zamonov A.T

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

 

 

5

 

Ibratova Gulbaxor Shavkat kizi

 

Zamonaviy bosqichda Afg‘onistondagi etnik muammolar Ethnic problems in Afghanistan at the present stage Tursunova S.M. t.f.n., katta o‘qituvchi. Xaydarov A.A., “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi professori, s.f.d., professor.

 

O’roqov D.J.

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

17.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat,soat 10.00
1 Turdixo’jayeva Mahliyo

Muqimxo’ja qizi

Farg’ona vodiysi arxeologik tadqiqotlar tarixshunosligi. Historiography of archeological researches of Fergana valley Alimova R.R t.f.n., dots. Doniyorov A.X.   Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi kafedrasi professori, t.f.d. Fayziyev X.T.

t.f.n, dots

 

2 Bozorboyev Bahodir Karim o’g’li Movarounnahrning XV asrdagi xalqaro munosabatlari tarixshunosligi. Historiography of international relations of Mavaraunnahr in 15th century Fayziyev X. T. t.f.n. Odilov B.A.    Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi stajyor-o’qituvchisi, PhD Abdumo’minov O.B.

PhD

O’zRFA huzuridagi O’zbekistonnning eng yangi tarixi masalalari bo’yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz

3 O’roqov Baxodir Aburashidovich Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari hamkorlik aloqalarning tarixiy jixatlari (XX asr oxiri – XXI asr bo’shlari) Historical aspects of cooperation between Turkey and Central Asia (late 20th – early 21st centuries)

 

Tursunova S.M., katta o’qituvchi,

t.f.n.

Xudoyberdiev A.X.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent

Tursunov R.

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

4 Sa’dullayev Rustam Ismatillo o’g’li XX asr 80-yillari – XXI asr boshlari Qashqadaryo viloyati tarixshunosligi Historiography of Kashkadarya region in the 80s of the XX century – the beginning of the XXI century Saidov Sh. J T.f.n., dos. Doniyorov A.X. Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi kafedrasi professori, t.f.d. Xalilova Z.

t.f.n.

O’zRFA Sharqshunoslik institute

5 Kamoliddinov Farrux Burxoniddin o‘g‘li Saudiya Arabistonining mintaqaviy tashkilotlardagi o‘rni (FKADHQ va AOPЕK) Saudi Arabia’s role in regional organizations (GCC and AOPEK) Azimov K.S t.f.n., dos

 

Shodmonova S.B.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi professori, s.f.d.

Xaynazarov B.

O’zMU

Tarix fakulteti;

falsafa doktori, dotsent

19.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat, soat 10.00
1 Xo’janazarov

Olimjon

Xudoynazar o’g’li

Abu Rayhon Beruniy asarlarida tabiiy-ilmiy qarashlar tahlili (“Farmakognoziya”, “Mineralogiya”, “Hindiston” asarlari misolida) Analysis of natural scientific views in the works of Abu Rayhan Beruni (on the example of the works “Pharmacognosis”, “India” and “Minerology”) Haydarov  I. M t.f.n., dos. v.b. ilmiy maslahattchi t.f..d. Karimova S. Asqarov M.M. Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi stajyor-o’qituvchisi, PhD Sultonov O’.A. t.f..d.

O’zRFA Sharqshunoslik institute

2 Bahodirxonov Usmonxon islomxon o’g’li XV asr Buxoro tarixining qiyosiy manbashunosligi (Sharafiddin Ali Yazdiy, Nizomiddin Shomiy, Abdurazzoq Samarqandiy asarlari asosida) Comparative source studies of the history of Bukhara in the 15th century (based on the works of Sharafiddin Ali Yazdi, Nizamiddin Shami, Abd-u Razzaq Samarkandi) t.f.d., prof. Is’hoqov M. M Madraimov A.A.    Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi dosenti  v.b., PhD Yusupova D.Yu. akademik, t..f.d. O’zRFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institute
3 Bahodirov Ikrom Ilxom o’g’li Markaziy Osiyo va Hindiston ortasidagi munosabatlarning tarixiy asoslari t.f.n., dotsent

Abdullaev U.A.

Shodmonova S.B.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi professori, s.f.d., professor

Zamonov A.T

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

4 Xudoyberdiev Ikrom

Ilxomjon og’li

 

 

Afg’onistondagi radikal islom guruhlari mintaqa havfsizligiga tahdid soluvchi omil sifatida

(tarixiy-siyosiy tahlil)

Radical Islamic groups in Afghanistan as a threat to regional security

(historical and political analysis)

 

Xaydarov A.A s.f.d., professor. Abdullaev N.A. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent Xaynazarov B.

O’zMU

Tarix fakulteti;

falsafa doktori, dotsent

5 Luqmonov Shaxzod

Sayfiddin og

Islom hamkorlik tashkilotining Yoqin Sharq mamlakatlari nizolilarini hal qilishdagi roli The role of the Organization of Islamic Cooperation in resolving conflicts in the Middle East

 

Tursunova S.M., katta o’qituvchi,

t.f.n.

Abdullaev N.A. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent Djumaniizova F.

O’zRFA Sharqshunoslik instituti, t.f.n., dotsent

22.06.2021 y. Shahrisabz- 16, 4-qavat,soat 10.00
1 Qalandarov O’lmas Faxriddin o’g’li Tolibon harakatini vujudga kelish tarixi va zamonaviy Afg’onistonda tutgan o’rni The history of the Taliban movement and its place in modern Afghanistan

 

Shamsieva I.M kafedra mudiri, t.f.n., dosent. Abdullaev N.A. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent O’roqov D.J.

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

2 Xamroev Rustam Barat o’g’li O’zbekiston Turkiya munosabatlari evolyutsiyasi The evolution of Uzbek-Turkish relations

 

Shamsieva I.M kafedra mudiri, t.f.n., dosent. Xudoyberdiev A.X.

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti, t.f.n., dotsent

O’roqov D.J.

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

3 Muxitdinov Akbarali Nuriddin O’g’li Saudiya Arabistonini Markaziy Osiyo davlatlariga tashqi siyosati Saudi Arabia’s foreign policy towards Central Asian states

 

Xudoyberdiev A.X.

t.f.n., dotsent

 

Abdullaev N.A. “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasi dosenti,t.f.n., dotsent Tursunov R.

O’zMU

tarix fakulteti, falsafa doktori, dosent

 

 

 

 

5A120801 – Sharq falsafasi va madaniyati mutaxassiligi

3.06.2021 y. Shahrisabz 16, 4-qavat, soat 10.00

Talabaning I.F.Sh. MD mavzusi

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi Tashqi taqrizchi
Ismoilova Oqila Doniyorovna

 

Osvald Shpenglerning “Yevropa quyoshining so‘nishi” asarida Sharq va G‘arb sivilizatsiyalari hamda madaniyatlarining qiyosiy tahlili

 

Comparative analysis of eastern and western civilizations and cultures in the book by Oswald Spengler “The Extinction of the European Sun” Izzetova E.M.

f.f.d., dotsent

 

Po‘latova D.A.

f.f.n., professor

G‘affarova G.G.

f.f.d., professor

O‘zbekiston Milliy Universiteti

2. Alijonov Muslimbek Baxtiyorjon o‘g‘li Rizouddin ibn Faxriddin “Ibn Arabiy” asarining falsafiy-germenevtik tahlili Philosophical hermeneutic analysis of the work of Rizouddin ibn Fakhriddin “Ibn Arabi” M. Qodirov

f. f. n., dotsent

Po‘latova D.A.

f.f.n., professor

Karimov. R.R.

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

3. Mardonova Madina Asqar qizi Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy- ma’naviy” asaridagi antropologik muammolar tahlili

 

Analysis of anthropological problems in Jalaliddin Rumi’s “Masnaviy-manaviy”

 

 

Po‘latova D.A.

f.f.n., professor

Qodirov M.,

f. f. n., dotsent

 

 

 

 

 

Ramatov J.S.

f.f.d., professor

Toshkent davlat transport universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri

 

4. Mirzaqulov Nurbek Nuriddin O‘g‘li Al-Ashariy va Al-Motrudiy kalom ta’limotlarining qiyosiy tahlili A comparative analysis of the doctrines of Al-Ashari and Al-Motrudi Axmedova S.Dj.

f. f. n., katta o‘qituvchi

 

Xolmo’minov J.M.

f. f. d., dotsent

 

Fayzixo‘jayeva D.E.

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

5. Tursunboyev Alisher Ibn Sino “Odob ul-manzil” asaridagi axloqiy g‘oyalarning falsafiy tahlili Ibn Sino philosophical analysis of moral ideas in the work “Odob ul-manzil” Qodirov M.

f.f.n., dotsent

 

Po‘latova D.A.

f.f.n., professor

Karimov. R.R.

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

12.06.2021 y. Shahrisabz 16, 4-qavat, soat 10.00

Talabaning I.F.Sh MD mavzusi

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi tashqi taqrizchi
1.       Dilmurodov Elyor Ilg‘or o‘g‘li Mirzo Bedil “Irfon” asarida inson muammosining falsafiy- germeneftik tahlili” A philosophical- hermeneutic analysis of the human problem in the work of Mirza Bedil “Irfan” Axmedova S.Dj.

f.f.n., katta o‘qituvchi

 

Izzetova E.M. f.f.d., professor Ruzmatova G.M.

f.f.d., professor

O‘zbekiston Milliy universiteti

2.       Xalilov

Alisher Abdumannonovich

Firdavsiyning “Shohnoma” va Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” asarlaridagi antropologik masalalar qiyosiy tahlili Comparative analysis of anthropological issues in Firdavsi’s “Shohnoma” and Alisher Navoi’s “Saddi Iskandariy” Axmedova S.Dj.

f. f. n., katta o‘qituvchi

 

Qodirov M.,

f. f. n., dotsent

 

 

Karimov. R.R.

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

3.       Axmedova Farangiz Mirsayyid Sharif Jurjoniy  va Rene Dekart  gnoseologik qarashlarining qiyosiy tahlili A comparative analysis of the epistemological views of Mirsaid Sharif Jurjani and Rene Descartes Qodirov M.

f.f.n., dotsent

 

Axmedova S.Dj.

f.f.n., katta o‘qituvchi

 

Fayzixo‘jayeva D.E.,

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

4.       Xusniddin Farruh Abu Ishoq Ibrohim Nazzomning falsafiy qarashlarida inson muammosi The human problem in the philosophical views of Abu Is’haq Ibrahim Nazzam Qodirov M.

f.f.n., dotsent

 

Axmedova S.Dj.

f.f.n., katta o‘qituvchi

 

Karimov. R.R.

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy Universiteti

 

 

5A120701 9 – “Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат” мутахассислиги

 

Talabaning I.F.Sh MD mavzusi

(o’zbek lotin yozuvida)

 

Ingliz tilida Ilmiy rahbar Ichki taqrizchi tashqi taqrizchi
01.06.2021. Shahrisabz-16, 4-qavat. soat 14:00
1. Aybuke Ahsen Turan Bakkalbashi O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarda strategik sheriklik masalalari. (Cтратегическое партнерство в отношениях между Узбекистаном и Турцией) Strategic Partnership in Uzbekistan-Turkey relations Qosimova N.A.

s.f.d., professor.

 

Niyazova N. M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Naimov O.M.       siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD). Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Magistratura bo ‘limi dekani
2. Safaeva Fazilat Ilxomjonovna Zamonaviy Liviyadagi siyosiy jarayonlar. (Политические процессы в современной Ливии)  

 

 

Political processes in modern Libya

 

 

Djumaev R. Z.

s.f.d., professor.         .

 

 

 

Qosimova N.A.

s.f.d., professor

Yovqochev SH.A.

s.f.d., professor. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi prorektori

3. Fayzullaev Sarvarbek Abdusattor o‘g‘li Yetakchi davlatlarning sanksiyaviy siyosati (EIR misolida) Sanctions policy of leading countries (on the example of EIR) Madaminova D.I. s.f.n, dotsent.

 

Sayfullaev D.B. t.f.d., dotsent. Shodiev N.O.

siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD), dosent O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi “Davlat boshqaruvining siyosiy asoslari” kafedrasi

4. Shodmonov Baxtiyor Abdullayevich Hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tizimida O‘zbekiston imidjini shakllantirish mexanizmi The mechanism by which the image of Uzbekistan is realized in the modern system of international relations Sharapov A.A.

s.f.n.

 

 

Nikolayeva K.S. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

 

Karimov F.E.

siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)A.Avloniy nomidagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markaziy instituti prorektori

5. O‘roqov Abduqahhor Shodiyor o‘g‘li Rossiyaning Arab Sharqidagi nizoli vaziyatlarga nisbatan yondashuvi (Liviya misolida)  

 

 

 

Russia’s approach to conflict processes in the Arab East (on the example of Libya)

Qosimova N.A.

s.f.d., professor

Idirov U.Y.

s.f.d., professor

Karimov F.E.

siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) A.Avloniy nomidagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markaziy instituti prorektori

 

 

05.06.2021. Shahrisabz-16, 4-qavat, soat 14:00
1. Mamatova E’zoza Muso qizi O‘zbekiston Respublikasining Arab davlatlari bilan hamkorlik munosabatlarining yangi tendensiyalari (BAA va SAP misolida) New trends in cooperation between the Republic of Uzbekistan and Arab countries (on the example of the UAE and KSA) Jo‘rayev S.A.

s.f.d., professor.

Bo‘ronov S..M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

Muhammadsidiqov M.M.

s.f.d., professor. O‘zbekiston xalqaro  islom akademiyasi “Xalqaro munosabatlar kafedrasi”

2. Xakimov Muxammadjon Yanvarjon o‘g‘li Xalqaro tashkilotlar va ularning jahon hamjamiyati xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni (YXHT va YeI misolida)  

 

International organizations and their role in ensuring the security of the world community (on the example of the OSCE and the EU)

Ubaydullayeva S.F. s.f.n. Niyazova N.M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Sultonova E.S.   s.f.d., professor.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Siyosatshunoslik” kafedrasi

3. Qosimov Mashrabjon Muzaffar o‘g‘li Markaziy Osiyo davlatlarida bandlik va mehnat migratsiyasi masalalari  

 

Issues of employment and labor migration in Central Asia

 

 

Muydinov D.N. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

 

Bo‘ronov S.M.  siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

 

Muitov D.S.

s.f.n. , dosent.

O‘zDJTU “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi

4. Tog‘aeva Dilnoza Miraxmatovna Musulmon davlatlari o‘rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishda IHTning o‘rni  

 

The role of the OIC in the development of cooperation between Muslim countries

Sayfullaev D.B.

t.f.d., dotsent.

Madaminova D.I. s.f.n, dotsent.

 

Kuysinova F.D.    siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Kengashi kotibi
5. Ganiev Abdulla Zafar o’g’li Hozirgi davrda Turkiyaning Germaniya va Fransiya davlatlari bilan o‘zaro munosabatlari Turkey’s current relations with Germany and France Ubaydullayeva S.F. s.f.n. Djumayev R.Z.

s.f.d., professor.             .

 

 

 

Naimov O.M.       siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Magistratura bo ‘limi dekani
 

 

 

 

10.06.2021. Shaxrisabz-16, 4-qavat, soat 14:00

1. Roxatalieva Nilufar Shuxratjon qizi Koreya Respublikasi milliy xavfsizligini ta’minlashda siyosiy texnologiyalarning tutgan o ‘rni

(Роль политических технологий в обеспечении национальной безопасности Республики Корея)

The role of political technologies in ensuring the national security of the Republic of Korea Adilxodjaeva

S.M. yu.f.d., prof.

 

 

Nikolayeva K.M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Usmanova S. Т. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” kafedrasi

2. Erkinova Nigina Azizovna Hozirgi davrda XXRning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi o’rni va roli

(Роль и место КНР в Организации Объединенных Наций на современном этапе)

The role and place of the PRC in the United Nations at the present stage Karimova N.E.

t.f.d., professor

Sharapov A.A.

s.f.n.

 

 

Baxadirov M.M.

s.f.d., dosent

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro munosabatlar” kafedrasi

3. Xamraxodjaeva Shaxlo Shuxratovna XXRning “Ipak yo’li iqtisodiy kamari” tashabbusida ekologik omilning o’rni

(Роль экологического фактора в инициативе КНР “экономический пояс шелкового пути)

The Role of the Environmental Factor in the PRC’s Silk Road Economic Belt Initiative Nikolayeva K.S. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

 

Sharapov A.A.

s.f.n.

 

 

Baxadirov M.M.

s.f.d., dosent

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro munosabatlar” kafedrasi

4. Zoirova (Maxmudova)

Zamira Boxodir kizi

Sharq mamlakatlarida zamonaviy gender siyosati (O’zbekiston va Koreya Respublikasi misolida qiyosiy tahlil)

(Современная гендерная политика стран Востока (сравнительный анализ на примере Узбекистана и Республики Корея)

Contemporary gender policy in the countries of the East (comparative analysis on the example of Uzbekistan and the Republic of Korea) Niyazova N.M.  siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

Nikolayeva K.S. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 

Sattarov F.F.

s.f.d.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Ommaviy diplomatiya” kafedrasi

5. Gafurova (Karimova) Dinora Dilshod qizi Hozirgi davrda Yaponiyaning Markaziy Osiyo nisbatan diplomatiyasi.

(Центральноазиатская дипломатия Японии на современнном  этапе.)

Central Asian diplomacy of Japan at the present stage. Djumayev R.Z.

s.f.d., professor.         .

 

 

 

Umarov X.P. s..f..n.,  dotsent. Baxadirov M.M.

s.f.d., dosent

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro munosabatlar” kafedrasi

14.06.2021. Shahrisabz-16, 4-qavat, soat 14:00
1. Mahkamov Muhammadyusuf Muborakxo‘ja o‘g‘li

 

Xalqaro terrorizmga qarshi kurashda “Yumshoq kuch” siyosatining o‘rni va roli  

 

The role and place of the “Soft Power” policy in the fight against international terrorism

Sayfullaev D.B.

t.f.d., dotsent.

Ubaydullayeva S.F. s.f.n. Berdiyev B.O.      siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Xalqaro munosabatlar kafedrasi”  katta o‘qituvchisi.
2. Mamadjonov Adhamjon Baxtiyorjon  o‘g‘li Hozirgi davrda Turkiyaning xalqaro tashkilotlar faoliyatidagi o‘rni va roli The place and role of Turkey in international organizations at the present stage Madaminova D.I. s.f.n, dotsent.

 

Sayfullaev D.B.

t.f.d., dotsent.

Xomitov R.X. Tarix fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (PhD)

O‘zXDP Toshkent shahar kengashi raisi

3. Jabborov Ziyo Burxon o‘g‘li Xalqaro munosabatlarda axborot va kiberhurujlar  

 

 

 

Information and cyberattacks in international relations

Jo‘rayev S.A.

s.f.d., professor.

Djumyaev R.Z.

s.f.d., professor.             .

 

 

 

Arapov Sh.D.   PhD, O‘ R VM huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markaz bo‘limi  boshlig‘i
4. Baxromxo‘jaev Said Abdulloh Ikromjon o‘g‘li Arab davlatlaridagi siyosiy jarayonlarda mazhablarning o‘rni va roli  

 

 

 

The place and role of madhhabs in the political process of Arab countries

Muhammadsidiqov M.M.

s.f.d., professor.

Madaminova D.I. s.f.n, dotsent.

 

Karimov J.A.       tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi “Nashrlar” bo‘limi boshlig‘i

5. Ravshanov Suhrobbek G‘ayratjon o‘g‘li Hozirgi davrda davlat  va din o‘rtasidagi aloqadorlik (Turkiya misolida)  

 

The current relationship between the state and religion (case of Turkey)

Djumyaev R.Z.

s.f.d., professor.         .

 

 

 

 

 

Nazarov A.N. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Muhammadsidiqov M.M.

s.f.d., professor. O‘zbekiston xalqaro  islom akademiyasi “Xalqaro munosabatlar kafedrasi”

19.06.2021. Shahrisabz-16, 4-qavat, soat 14:00
1. Nuriddinov Doston Axatjon o‘g‘li Geosiyosiy o‘zgarishlar sharoitida Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT)ning o‘rni va funksiyalari  

 

The role and functions of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the context of geopolitical changes

Madaminova D.I. s.f.n, dotsent.

 

Jo‘rayev S.A.

s.f.d., professor.

Muitov D.S.  s.f.n, dosent.

O‘zDJTU “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi

2. Sohibjonov Zohidjon Sohibjon o‘g‘li AQSh-Rossiya munosabatlarining Markaziy Osiyo xavfsizligiga ta’siri  

 

 

Influence of Russian-American relations on security in Central Asia

Idirov U.Y.

s.f.d., professor

Nazarov A.N. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Muydinov D.N.   siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi yetakchi mutaxassisi
3. Yernazarov Alibek Xondamirovich  XXRning Markaziy Osiyodagi “yumshoq kuch” omili

(Фактор “мягкой силы” КНР в Центральной Азии)

China’s “soft power” factor in Central Asia Sharapov A.A.

s.f.n.

 

Karimova N.E.

t.f.d., professor

Yakubov I.X. s.f.n. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Ommaviy diplomatiya” kafedrasi mudiri
4. Dustmuradov Jasur Shuxratovich Hozirgi davrda Koreya Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o’rtasidagi munosabatlar

(Отношения Республики Корея и Российской Федерации на современном этапе)

Relations between the Republic of Korea and the Russian Federation at the present stage Adilxodjaeva

S.M. yu.f.d., prof.

 

Niyazova N.M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Usmanova S. Т. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” kafedrasi

5. Yu Na Yon O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi munosabatlar va ularning rivojlanish istiqbollari  

 

Relations between Uzbekistan and the Republic of Korea and prospects for their development

Niyazova N.M. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD) Idirov U.Y.

s.f.d., professor

Muydinov D.N. siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi yetakchi mutaxassisi

5A231001-Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) va 5A231102-Tashqi iqtisodiy faoliyat (tashqi savdo faoliyati)

 

Magistrantning FISH Magistrlik dissertatsiyasi mavzulari Ilmiy rahbarning FISH Ichki taqrizchi Tashqi taqrizchi
Ta’lim tilida Ingliz tilida
29.05.2021y, Shahrisabz-16,  4-qavat. soat 14:00
1. Musayeva Rushana Abduvali qizi Rivojlangan mamlakatlarning transmilliy kompaniyalarda marketing strategiyasi yuritish tajribasi Experience of developed countries in implementing marketing strategies in multinational companies Talipova N.T., i.f.n., dotsent Axunova G.N., i.f.d., professor Rahimova H.U., i.f.n., dotsent

O‘zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi dotsenti

2. Xaqberdiyeva Nozima Qahramon qizi Eksportni rivojlantirish hamda qo‘llab-quvvatlashning Koreya tajribasi va uni O‘zbekistonda tadbiq etish imkoniyatlari The Korean experience of development and support of export and opportunities for its implementation in Uzbekistan Voxidova M.X., iqtisod fanlari bo‘yicha PhD Kamilova M.X., i.f.n., dotsent Abdirashidov A. A., i.f.n. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar” fakulteti dekani
3. Madatov Javlonbek Xamidovich Опыт стран Юго-Восточной Азии в диверсификации привлечения иностранных инвестиций Experience of Southeast Asian Countries in Diversifying Foreign Investment Attraction Rahimova H.U., i.f.n., dotsent

 

Yoziev G‘. L. Iqtisod fanlari bo‘yicha PhD Sharifxo‘jaev Sh.A., i.f.d., professor

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasi mudiri

4. Sattorova Durdona Abdusamat qizi Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashdagi roli (O‘zbekiston va Qozog‘iston Respublikalari misolida) The role of increasing the competitiveness of the national economy in ensuring economic security (on the example of the Republics of Uzbekistan and Kazakhstan) Rasulov T.S., i.f.d., professor

 

Ziyadullaeva L.S., i.f.n., dotsent

 

Muminov N.G., i.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy universiteti “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi mudiri

5. Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich Fors ko‘rfazi mamlakatlarida sanoat ishlab chiqarishini diversifikatsiyalash yo‘nalishlari Directions of diversification of industrial production in the Gulf countries Ziyadullaeva L.S., i.f.n., dotsent

 

Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Shafkarov B.X., i.f.n., dotsent

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti “Menejment” kafedrasi dotsenti

 

03.06.2021y, Shahrisabz-16,  4-qavat, soat 14:00

1. Mavlonova Zuxra Baxtiyor qizi Опыт стран Дальнего Востока и Южной Азии в привлечении иностранных инвестиций в сферу образования The experience of the countries of the Far East and South Asia in attracting foreign investment in education Kamilova M.X., i.f.n., dotsent Rasulov T.S., i.f.d., professor

 

Talipova N.T., i.f.n., dotsent

G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri filiali “Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti

2. Xushvaqtov Eldorbek Xoliyarovich Формирование и развитие новой экономики в странах АТР Formation and development of a new economy in the Asia-Pacific countries Kamilova M.X., i.f.n., dotsent Azizova N. T., i.f.n. Rahimova H.U., i.f.n., dotsent

O‘zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi dotsenti

3 Qarshieva Shahnoza Shuxrat qizi Xitoyning zamonaviy innovatsion siyosati xususiyatlari va istiqbollari Features and prospects of China’s modern innovation policy Valiev B.B., Iqtisod fanlari bo‘yicha PhD, dotsent

 

Sadibekova B.D., i.f.n., dotsent Sultanova L.Sh. i.f.n., dotsent

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

4. Xasanova Shahzoda Sarvar qizi Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi daromadlarini shakllantirish manbalari va unga tasir etuvchi omillar (XXR va O‘zbekiston Respublikasi misolida) Sources of income generation in developing countries and factors influencing it (on the example of the PRC and the Republic of Uzbekistan) Sadibekova B.D., i.f.n., dotsent Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Nazarova F.X., i.f.d., professor

Toshkent moliya instituti “Menejment” kafedrasi professori

08.06.2021y, Shahrisabz-16,  4-qavat, soat 14:00
1. Abdurashidov Nuriddin Alisher o‘g‘li Xitoyning zamonaviy ijtimoiy siyosatini rivojlanish xususiyatlari va istiqbollari Features and prospects of development of modern Chinese social policy Valiev B.B., iqtisod fanlari bo‘yicha PhD, dotsent

 

Kamilova M.X., i.f.n., dotsent G‘ulomova G.P., i.f.n.

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi katta o‘qituvchisi

2. Abduraximov Abduazim Abduxamid o‘g‘li Singapurning eksport siyosati va uning mintaqa mamlakatlari iqtisodiyotiga ta’siri Singapore’s export policy and its impact on the economies of the region Azizova N. T., i.f.n. Sadibekova B.D., i.f.n., dotsent G‘ulomova G.P., i.f.n.

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi katta o‘qituvchisi

3. Mahmirzayev Ulug‘bek Jamolitdin o‘g‘li Yaqin Sharq mamlakatlarida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash yo‘llari (Saudiya Arabistoni misolida) Ways to ensure economic security in the Middle East (on the example of Saudi Arabia) Rasulov T.S., i.f.d., professor

 

Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Elov D.A., i.f.n., dotsent O‘zbekiston Milliy universiteti “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi dotsenti
4. Qo‘ziyev Shahobiddin Shubaydillayevich Turkiyaning eksportni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish yo‘nalishlari Turkey’s experience in state support of exports and directions its use in Uzbekistan Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Xolmatov N.B., i.f.n. Sodiqov Z.R., i.f.n., dotsent

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi dotsenti

5. Xujamberdiyev Nurkamol Mamatmuratovich Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasi mamlakatlarida investitsiya siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari Peculiarities of investment policy of Middle and Near East countries Rasulov T.S., i.f.d., professor

 

Xakberdiev K.K., i.f.n. Abdirashidov A. A., i.f.n. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar” fakulteti dekani
12.06.2021y, Shahrisabz-16,  4-qavat, soat 14:00
1. Ashiraliyev Xabibulloh Avazbek o‘g‘li Eksportni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari Directions of government support for exports Rahimova H.U., i.f.n., dotsent

 

Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Vaxobov A.V., i.f.d., professor

O‘zbekiston Milliy universiteti “Makroiqtisodiyot” kafedrasi mudiri

2. Yadgarova (Ishanova) Nigora Rixsulla qizi Yaponiya iqtisodiyotining barqaror o‘sish omillari Factors of sustainable growth of the Japanese economy Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent Kamilova M.X., i.f.n., dotsent Sultanov B.F., i.f.d. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti “Iqtisodiyot” kafedrasi mudiri
3. Abdullayev Shahzodbek Rustam o‘g‘li Turkiyaning Yaqin Sharq mamlakatlari bilan o‘zaro savdo va investitsiya hamkorligi yo‘nalishlari Directions of Turkey’s trade and investment cooperation with the Middle East countries Ziyadullaeva L.S., i.f.n., dotsent Kamilova M.X., i.f.n., dotsent G‘ulomova G.P., i.f.n.

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi katta o‘qituvchisi

4. Qulmanov Toshmurod Asqar o‘g‘li Jahon xizmatlar bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari Modern trends in the development of the global services market Xusanov Ch.Q.,  i.f.n. Xolmatov N.B., i.f.n. To‘xliev N.T., i.f.d., professor

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi professori

5. Ashurov Sardorbek Olim o‘g‘li Qulay investitsiya muhitini shakllantirish bo‘yicha BAA tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish yo‘nalishlari UAE experience in creating a favorable investment climate and directions to use it in Uzbekistan Ermamatov Sh.J., i.f.n., dotsent

 

Ziyadullaeva L.S., i.f.n., dotsent Maxmudov M.F.,  iqtisod fanlari bo‘yicha PhD, dotsent

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrasi dotsenti

17.06.2021y, Shahrisabz-16,  4-qavat, soat 14:00
1. Xabibullayev Komiljon Murodulla o‘g‘li Участие стран Дальнего Востока в международной трудовой миграции Participation of the Far East countries in international labor migration Azizova N. T., i.f.n. Iqtisod fanlari bo‘yicha PhD Qodirova Zulayxo Abdualimovna Zakirova S.A., i.f.n., dotsent

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti

2. Davranova Nozima Mirzadavlat qizi ASEAN mamlakatlarining eksportni rag‘batlantirish yo‘nalishlari Export Promotion Directions of ASEAN countries Azizova N. T., i.f.n. Xusanov Ch.Q.,  i.f.n. Abdullaev R.V.,  i.f.d., professor

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi professori

3 Pardayev Nurali Amirovich Koreya Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lish tajribasidan O‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari Opportunities to use the experience of the Republic of Korea in the World Trade Organization in Uzbekistan Vaxobov A.V., i.f.d., professor Azizova N. T., i.f.n. Abdullaev R.V.,  i.f.d., professor

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasi professori

 

2016-yil himoya kunlari

2017-yil himoya kunlari

2018-yil himoya kunlari

2020-yil himoya kunlari

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

03.11.2021, 15:36 9175

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors: