Helpline / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Fan dasturlari

 

Arxiv 2021-2022

Asosiy shaq tili (Yapon tili)

Asosiy sharq tili (Arab tili)

Asosiy sharq tili (Hindiy tili)

Asosiy sharq tili (Koreys tili)

Asosiy sharq tili (Tuk tili)

Asosiy sharq tili (Urdu tili)

Asosiy sharq tili (Xitooy tili)

Badiiy matn stilistikasi

Bilish falsafasi va epistemologiya

Biznes va boshqaruv strategiyasi

Dinshunoslik

Geoiqtisodiyot va milliy taraqqiyot xususiyatlari

Globallashuv va milliy madaniyatlar

Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari (2)

Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari

Ijtimoiy antropologiya asoslari

Ilk o`rta asrlar sarq tillarining nazariy asoslari (sug`d,sanskrit va qadimgi xitoy tillari)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (2)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (Qiyosiy tilshunoslik)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (sarq falsafasi)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Iqtisodchilar uchun matematika

Iqtisodda matematik usullar va modellashtirish

Iqtisodiy xavfsizlik va raqobatbardoshlik

Ixtisoslashgan jurnalistika

Jahon iqtisodiy tizimlari

Jahon mamlakatlarida osiyo diasporalarining tutgan o`rni

Jahon tarixi

Jurnalistika nazariyasi (tarixi va taraqiyyoti)

Jurnalistika va ommaviy komunikatsiya asoslari

Lingvistik tadqiqotlar metodologiyasi

Manbashunoslik amaliyoti

Markaziy osiyio xalqlari ijtimoiy antropologiyasi

Markaziy osiyo halqlarining tabiiy-ilmiy ijtimoiy-falsafiy merosi

Markaziy Osiyo zamonaviy taixshunosligi konsepsiyalari

Matn tarjimasi va taxriri

Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari

Mumtoz adabiyotshunoslik

Mumtoz badiiy matn stilistikasi

Mumtoz janrlar tizimi va uslublar tipologiyasi

Mutaxasislikka oid maxsus adabiyot tahlil (Hindiy tili)

Mutaxasislikka oid maxsus adabiyot tahlili (tarixshunoslik)

Mutaxasisslikka oid maxsus adabiyot tahlili (Arab tili)

Mutaxasisslikka oid maxsus adabiyot tahlili (Turk)

Mutaxasisslikka oid maxsus adabiyot tahlili (Turk)1

Mutaxasisslikka oid maxsus adbiyot tahlili (Urdu tili)

Mutaxasisslikning nazariy masalalari (Matnshunoslik)

Mutaxasisslikning nazariy masalalari

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (Xitoy tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (Xitoy)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (Yaponiya)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot taxlili (Koreys tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (Urdu tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (Xitoy tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (Yapon tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (Yaponiya)

Mutaxassislikning nazariy masalalari

Muttahasislikning nazariy masalalari (Hindiy tili)

Muttaxasislikka oid maxsus adabiyot taxlili (Koreys tili)

Muttaxasislikka oid maxsus adabiyot taxlili

Muttaxasislikning nazariy masalalari (Arab)

Muttaxasislikning nazariy masalalari (Koreys tili)

Muttaxasislikning nazariy masalalari (Turk tili)

Muttaxasislikning nazariy masalalari (Turk)

Muttaxasislikning nazariy masalalari

O`ganilayotgan mamlakt tarixi (Eron)

O`ganilayotgan tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Koreya espublikasi i )

O`rganilayotgan malakatl tarixi (Koreya)

O`rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Afgoniston)

O`rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Eron)

O`rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Markaziy osiyo mamlakatlari)

O`rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Turkiya)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Turkiya)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Afgoniston)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Arab mamlakatlari)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Eron)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Hindiston)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi (Malayziya)

O`rganilayotgan mamlakat tarixi(Pokiston)

O`rganilayotgan mamlakat va tabiiy iqtisodiy geografiyasu (Yaponiya)

O`rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (Hindiston)

O`rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (Koreya)

O`rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati

O`rganilayotgan mintaqa (Mamlakat ijtimoiy antropologiyasi)

O`rganilayotgan mintaqa malakatlairi siyosiy taxlili (Koreya)

O`rganilayotgan mintaqa mamlakatlari ijtimoiy iqtisodiy siyosati (XXR)

O`rganilayotgan mintaqa mamlakatlari siyisiy tarixi (Yaponiya)

O`rganilayotgan mintaqa mamlakatlari siyosiy tarixi (Mamlakatlar bo`yicha)

O`rganilayotgan sharq tilidagi etnologik va antropologik mimtaqalarni o`qitish va talqin qilish

O`rganilayotgan til stilistikasi (Hindiy tili)

O`rganilayotgan til stilistikasi (Koreys tili )

O`rganilayotgan til stilistikasi

O`rganilayotgan til stilistikasu (Urdu tili)

O`rganilayotgan til tarixi (2)

O`rganilayotgan til tarixi (hindiy tili)

O`rganilayotgan til tarixi (Koreys tili)

O`rganilayotgan til tarixi (Malay tili)

O`rganilayotgan til tarixi (Urdu tili)

O`rganilayotgan til tarixi

O`zbek matnchiligi tarixi

O`zbek tili

O`zbekistondagi madaniy obidalar

Ontologiya

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Arab mamlakatlari)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Hindiston)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Malayziya)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Pokiston)

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (Pokiston)

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (Turk)

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (Xitoy)

O’rganilayotgan til stilistikasi (Yaponiya)

O’rganilayotgan til tarixi (Xitoy tili)

O’rganilayotgan til tarixi(Yapon tili)

O’rganiloyatgon mamlakatda til vaziyati va siyosati (Yaponiya)

O’zbekistonning eng yangi tarixi

Qiyosiy adabiyotshunoslik

Qiyosiy tilshunoslik

Qo`lyozmani o`qish va talqin qilish amaliyoti

Shaqshunoslikka kirish (Koreya)

Shaqshunoslikka kirish (Tarix)

Sharq adabiyoti jahon adabiyoti kontekstida (Afg`on-pashtu )

Sharq adabiyoti Jahon adabiyoti kontekstida (Turk tili)

Sharq adabiyoti jahon adabiyoti kontekstida (Yaponiya)

Sharq halqlari ijtimoiy antropologiyasi

Sharq mamlakatlari taraqqiyoti tarixining tizimli tahlili

Sharq mamlakatlarida integratsion jarayonlar

Sharq mamlakatlarida xavfsizlik muammolari

Sharq matnshunosligi (2)

Sharq matnshunosligi

Sharq mumtoz adabiyotshunosligi

Sharq mumtoz poetikasi

Sharq va garb falsafasidagi antropologik muammolar

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Arab)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Turk)

Sharq xalqlari adabiyoti tipologiyasi

Sharq xalqlari poetikasi (Yapon)

Sharqshhunoslikka kiish (Yaponiya)

Sharqshunoslika kirish (XXR)

Sharqshunoslikka kiish (Matnshunoslik)

Sharqshunoslikka kiish

Sharqshunoslikka kirish (Koreya espublikasi i )

Sharqshunoslikka kirish (Yaponiya)

Sharqshunoslikka kirish (Falsafa)

Sharqshunoslikka kirish (Filologiya)

Sharqshunoslikka kirish (Koreya respublikasi)

Sharqshunoslikka kirish (Markaziy osiyo)

Sharqshunoslikka kirish (Siyosatsunoslik)

Sharqshunoslikka kirish (Tarjima nazariyasi)

Sharqshunoslikka kirish (Turizm)

Sharqshunoslikka kirish (Turkiya) siyosat

Sharqshunoslikka kirish (Turkiya)

Sharqshunoslikka kirish (Xitoy)

Sharqshunoslikka kirish (Yapon tili)

Sinxon tajima stilistikasi va notiqlik sanati

Sinxron tarjima nazariyasi

Sinxron va ketma ket tarjima amaliyoti

Siyosatshunoslik

Tajima amaliyoti (shaq tillari)

Tarixiy diplomatika

Tarixiy tadqiqot metodologiyasi va zamonaviy usullari

Tarjima metodologiyasi va sinxron tarjimon mahorati

Tarjima nazariyasi va tarixi

Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari

Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari

Tarjimashunoslikning nazariy masalalari

Tilshunoslikka kirish

Tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlari

Tizimli tahlil

Turistik distenatsiyalar menejmenti

Turizm asoslari

Turizm iqtisodiyoti va geografiyasi

Turizmda tadbirlarni tashkil etish va boshqarish

Turizmning milliy rivojlanish modellari

Xalqaro biznes

Xalqaro menat bozori va migratsiya

Xalqaro munosabatlarda siyosiy texnologiyalkar

Xalqaro savdo

Xalqaro tizimda O`zbekiston manfaatlari

Xalqaro turizm iqtisodi

Xalqaro turizm

Xitoy tili stilistikasi

Xorijiy sharq mamlakatlari etnologiyasi tarixi

Xorijiy sharq mamlakatlari tashqi iqtisodiy aloqalari

Xorijiy sharq mamlakatlarida investitsiyalar

Yangi va eng yangi davr sharq falsafasi

Yaqin va o`rta sharq xalqlari ijtimoiy – falsafiy fikrlari (VIII-XVIII)

Yozma yodgorliklar tili

Yozuv tarixi va kitobat sanati

Yozuv tarixi

Zamonaviy xalqaro munosabatlarning metodologik aspektlari

Zamonaviy xalqaro munosabatlarning mintaqaviy jihatlari

Введение в востоковедение

Введение в языкознание

Русский язык современные направления лингвистики

Стилистиа изичаемого языа

Стилистика изучаемого языка (Турецкий язык)

Adabiy manbaning filologik tadqiqoti

Antropologik va etnologik tadqiqot usullari

Arxeologiya Arxivshunoslik

Asosiy shaq tili (Indonez tili)

22.09.2022, 15:43 20233