Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

A-1-180 “Tarjima va madaniyatlararo muloqot masalalariga oid o‘quv qo‘llanmalari yaratish”

09.03.2018, 16:39 Ilmiy loyihalar 4014

Loyiha ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot

 

T/r Ijrochining F.I.Sh. Tug‘ilgan sanasi Ilmiy darajasi, unvoni Loyihadagi ish hajmi (stavkasi)
1. Usmanova Sh.R. 01.09.1967 f.f.d. prof. 0,35
2. Xudoyberganova Z.N. 14.01.1974 f.f.d. prof. 0,25
3. Ziyamuhamedov J.T. 01.10.1976 f.f.n. dots 0,15
4. Xomidov X.X. 01.05.1963 0,25
5. Ergasheva (Ashirbayeva) S.M. 22.06.1989 0,25
7. Raximdjanova (Kulahmedova) G.B. 18.09.1990 0,25
8. Imomova X. 16.06.1968 jam. as.
9. To‘raxodjayeva Yu.V. 24.07.1966 jam. as.
10. Yunusova G.D. 22.12.1984 jam. as.
11. Kamalova S. 05.07.1964 jam. as.
12. Maksumova U. 16.11.1979 jam. as.
13. Xaydarova R. 12.12.1969 jam. as.

Ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari

 

Mazkur ilmiy-tadqiqot loyihasini amalga oshirish, shuningdek, magistratura mutaxassisligi va bakalavriat yo‘nalishi uchun tarjimashunoslik, tarjima nazariyasi hamda amaliy tarjima fanlaridan oliy ta’lim standartlari talablariga javob beradigan o‘quv-uslubiy adabiyotlar yaratish; madaniyatlararo muloqot masalalarini tadqiq etish; o‘zbek adabiyoti namunalarini xorijiy sharq tillari (koreys, yapon, xitoy, arab, fors, hind, urdu, turk tillari)ga va aksincha, xorijiy sharq tillaridagi adabiyot namunalarini o‘zbek tiliga tarjima qilish; tarjima nazariyasi va amaliyoti sohasida ta’lim olayotgan iste’dodli magistrant va talabalarni tarjima ishiga jalb etish, yosh tarjimonlarning malakasini oshirish; talaba va magistrantlarni milliy tilimiz va madaniyatimiz, o‘zga til va madaniyatlarga chuqur hurmat ruhida tarbiyalash. “Tarjimon mahorati va tarjima metodologiyasi”, “Tarjima stilistikasi”, “Sinxron tarjima masalalari”, “Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari” (loyihada ko‘rsatilgan “Tarjimonlik faoliyatining lingvomadaniy aspektlari” fani ToshDShI Kengashining 03.07.2014 yildagi bayonnomasi va O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 13.11.2015 yil 430-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan DTSda “Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari” deb o‘zgartirilgan), “O‘rganilayotgan mamlakatda til vaziyati” va “Madaniyatlararo muloqot nazariyasi”  fanlaridan o‘quv qo‘llanmalari nashr etiladi. O‘zbek adabiyoti namunalari xorijiy sharq tillari (koreys, yapon, xitoy, arab, fors, hind, urdu, turk tillari)ga va aksincha, xorijiy sharq tillaridagi adabiyot namunalari o‘zbek tiliga tarjima qilinib,  kitob holida chop etiladi.  “Sharq tarjimashunosligi: tarixi, hozirgi kuni va kelajagi” mavzusidagi Respublika oliy ta’lim muassasalariaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etiladi. Anjuman natijalari ilmiy maqolalar to‘plamida nashr qilinadi. “Tarjimon” veb sahifasi yaratiladi.

Loyiha bo‘yicha olingan natijalar

Nashr turi Nashr mavzusi Nashr mualliflari Nashr etilgan vaqti Qaerda nashr etilgan Hajmi
Monografiya Maqol va idiomalar tarjimasi muammolari

 

Х.Hamidov 2017 Тошкент, ТошДШИ 128 бет (8 б.т.)
Darslik Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari Sh.Usmanova        2017 Toshkent, ToshDShI 256 бет (16 б.т.)
O‘quv qo‘llanma

 

  “Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari” Sh. Usmanova 2015 Toshkent: ToshDSHI 10 b.t.
  “Tarjimon mahorati va tarjima mttodologiyasi” Z.Xudoyberganova

 

2015 Toshkent: ToshDSHI 10 b.t.
  “Sharq mamlakatlari sotsiolingvistikasi” Sh.Usmanova, G.Rixsiyeva 2016

 

нашрга берилди 120 bet
  “Tarjima stilistikasi va tanqidi” З.Худойберганова,

Х.Ҳамидов

2016 нашрга берилди 140
  “Tarjima tarixi” Х.Hamidov

S.Ergasheva

2017 Toshkent, ToshDShI 180 бет (11,25 б.т.)
  Madaniyatlararo muloqot Sh.Usmanova,

G.Rixsiyeva

       2017 Toshkent, ToshDShI 160 бет (10 б.т.)
  “Sinxron tarjima” Х.Hamidov

N.IsmatullayevaS.Ergasheva

2017 Toshkent, ToshDShI 108 бет (6,75 б.т.)
Badiiy tarjimalar          
  “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 2” Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

Iyun, 2015 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 2”, Toshkеnt, 2015 6 b.t.
  Умар Сайфиддин, Фармон, ҳикоя Х. Ҳамидов,

Г. Мирсаидова

2015 йил июль, №13 (213) ва №14 (214) сонлар “Олтин қалам”, Адабий-ижтимоий газета, М. Юсуф номидаги адабий-ижтимоий фонд нашри, Тошкент, 2015 0,75 б.т.
  “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 3” Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

Iyun, 2016 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 3. − T., 2016. 8,5 b.t.
  “Eru xotinning urushi”, hikoya (Said Foiq Abasiyoniq) X.Hamidov Iyun, 2016 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 3. − T., 2016. 79-83-bet (0,25 b/t)
  ”Yenglar, tortinmaglar”, hikoya (Aziz Nesin) X.Hamidov Iyun, 2016 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 3. − T., 2016. 111-122-bet (0,75 b/t)
  “Bu qadimiy san’at” tarjima taktabi talabalari almanaxi -4. Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 10 b/t
  Umar Sayfiddin. Afsungar (hikoya) X.Hamidov,

M.To‘xliyev

Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 111-119-бетлар
  Umar Sayfiddin. G‘amgin hikoya (hikoya) X.Hamidov

M.Shodiyeva

Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 59-62-бетлар
  Aziz Nesin. Qo‘ysangizchi, ustoz! (hajviy hikoya) Hamidov Х. Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 105-111-бетлар
  Aziz Nesin. Xatga tushding o‘tga tushding (hajviy hikoya) Hamidov Х.

Umarova S.

Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 53-59-бетлар
  Turk xalq maqol, matal va aytimlaridan namunalar Hamidov Х. Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 119-124-бетлар
Maqolalar to‘plami          
  Yosh tarjimashunos (ilmiy maqolalar to‘plami) 1. Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

2015 Toshkent: ToshDSHI. 9.5 b.t.
  Таржима масалалари (илмий мақолалар тўплами) 3. Нaшрга тайёрловчи Х. Ҳамидов;

Масъул муҳаррир Ш. Усманова

2015 Тошкент: ТошДШИ. 6 б.т.
  “Шарқ таржимашунослиги: тарихи, ҳозирги куни ва келажаги” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари масъул муҳаррир:

Ж. Зиямуҳамедов

2015 Тошкент: ТошДШИ. 5 б.т.
Ilmiy maqolalar, shu jumladan:          
Xorijiy nashrlarda Актуальные проблемы восточного переводоведения Х. Хамидов Май, 2016 «XII виноградовские чтения” (Международный сборник научных статей), 18 мая 2016 года, Ташкент-2016 113-116 б. (0,2 б.т.)
  Аltay dillerinde taki adlarinin gelişimi” Ш.Усманова 2016 “Modern Türklük Araştırmaları” илмий журналида  
  Altay Dillerinde Takı Adlarının Gelişimi Şaire Usmanova 10 Ocak

2017

Modern Türklük Araştırmaları Dergısi 0,5 b.t.
  Symbols of Animal’s in Oriental Culture Sh.Usmanova August, 2017 Current Status And Tasks of East-West Culture Education, 5th. International Conference of Korea Association of International Culture Exchange, 19-22 august, 2017 39-50 betlar
  Transfer of cultural specific addressing forms in translation N.Xodjayeva August, 2017 Current Status And Tasks of East-West Culture Education, 5th. International Conference of Korea Association of International Culture Exchange, 19-22 august, 2017 161-166 betlar
Mahalliy nashrlarda Оламнинг лисоний манзарасини яратишда ўхшатишларнинг ўрни Ш. Усманова 2015 йил

1-сон.

“Шарқшунослик” журнали 0.3 б.т.
  Ўрта аср хитой новелласининг шаклланиши Ж. Зиямуҳамедов 2015 йил,

1-сон

“Шарқшунослик” журнали 23-31-бет., 0,5 б.т.
  “Нутқий мулоқотда кодлар ўзгариши ва интерференциянинг намоён бўлиши” Ш. Усманова

 

Март, 2015  

 

 

Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий тўплам 6. – Тошкент: ТошДШИ, 2015.

9-13 (0,3 б.т.)
  «Турецкая лексика, содержащая фоновую информацию в аспекте теории и практики перевода» З. Худойберганова

 

Март, 2015 233-237 (0,3 б.т.)
  Бадиий таржима – миллийликни қайта яратишдир (“Дунёнинг ишлари” қиссаси таржимаси асосида) Х. Ҳамидов Март, 2015 189-196 (0,5 б.т.)
  Пу Сунглинг сеҳрли новеллаларининг бадиияти Ж. Зиямуҳамедов Май, 2015 Хитойшунослик факультетининг Биринчи илмий-амалий конференцияси материаллари

–Тошкент, 2015

151-157-бетлар

(0,4 б.т.)

  Шарқшунос таржимонлар етиштириш – асосий мақсадимиз (Сўз боши ўрнида) Ш.Усманова

Х.Ҳамидов

Апрель, 2015 Ёш таржимашунос (илмий мақолалар тўплами) 1. – Тошкент: ТошДШИ, 2015. 3-6 бетлар (0,25 б.т.)
  “Метафора ва унинг таржимада ифодаланиши”

 

Ш.Усмановa 2015  

 

 

 

 

 

 

“Таржима масалалари” (илмий-мақолалар тўплами) 3. – Тошкент: ТошДШИ, 2015.

8-15-бетлар, 0,4 б.т.
  “Ўзбекча шеърларнинг туркча таржималарида лафзий санъатларнинг берилиши масаласига доир (М.Юсуф шеърлари таржималари  мисолида)” З.Худойберганова ва Б. Мамаражабов 2015 15-24-бетлар, 0,4 б.т.
  “Хитой тилидаги ҳикояларни ўзбек тилига таржима қилишдаги мумаммолар” Ж. Зиямуҳамедов 2015 24-31-бетлар, 0,4 б.т.
  “Бадиий савия ­ – таржима мезони (айрим янги таржималарнинг савияси хусусида)” Х.Ҳамидов 2015 31-41-бетлар, 0,6 б.т.
  Бадиий таржима –  санъатдир (сўз боши ўрнида) Ш. Усманова,

Х. Ҳамидов

Июнь, 2015 “Бу қадимий санъат” таржима мактаби талабалари алманахи 2”, Тошкент, 2015 3 бет (0,2 б/т)
  “Турк тилида ҳурматни бош ва қўл ҳаракатлари орқали ифодаловчи паралингвистик ҳодисалар ҳамда уларнинг нутқий бирликлари” Х.Имомова 2015 ЎзP ВМ “Тошкент Ислом университети илмий-таҳлилий ахборот” номли тўплам, 1-сон. Тошкент, 2015 32-35-бетлар, 0,2 б.т.
  Ҳиндистондаги тил сиёсати Ш.Усманова Январь, 2017 “Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси” илмий мақолалар тўплами. 8-сон. Тошкент-2017 107-111-бетлар
  Абдулла Қаҳҳорнинг “Қўшчинор чироқлари” романи русча таржимасида мақола ва ибораларнинг берилиши Х.Ҳамидов Январь, 2017 “Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси” илмий мақолалар тўплами. 8-сон. Тошкент-2017 302-308-бетлар
  Эркин Воҳидов ижоди турк тадқиқотчилари назарида Х.Ҳамидов Январь, 2017 “Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси” илмий мақолалар тўплами. 8-сон. Тошкент-2017 370-373-бетлар
  Фразеологизмларни таржимада бериш усуллари Ш.Усманова, Б.Миршарипова Январь, 2017 “Лингвист” илмий мақолалар тўплами. Тошкент-2017 43-46-бетлар
  Қадимги шарқ халқлари маданиятида аёлнинг ўрни Ш. Усманова

 

Февраль

2017

“Аёл ва замон” номли илмий тўплам, Тошкент-2017 137-140-бетлар
  Алишер Навоий асарлари таржимашунос Ғайбулла Саломов ижодида Х.Ҳамидов Февраль 2017 “Алишер Навоий ва XXI аср” мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари, ЎзР ОЎМТВ Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, “Тамаддун”, Тошкент-2017. 306-307-бетлар
  Шарқ таржимашунослигининг бугунги ҳолати ва истиқболлари хусусида Х. Hamidov Апрель, 2017 “Бадиий таржима: амалиёт, назария ва танқид”, Республика илмий-амалий семинари материаллари, Биринчи китоб. –Жиззах: ЖДПИ,-2017, – 108 б. 69-74 бетлар

(0,4 б.т.)

  Мутафаннин аллома Х.Хамидов Май, 2017 Илмий мунозара: муаммо, ечим ва ютуқ. Республика илмий-амалий анжумани материаллари  (Тошкент – 2017 йил 3 май), Тошкент, ЎзМУ, 2017, –312 б. 132-135- бетлар

(0,2 б.т.)

 

 

  Ҳиндча bābā ва bābūjī мурожаат сўзлари таржимасининг лексик-семантик хусусиятлари Н.Ходжаева Май, 2017 “Замонавий тилшунослик ва таржимашуносликнинг долзарб муаммолари” Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университетининг 100 йиллигига бағишланган Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами 143-146 бетлар
  Ўзбек ва турк тилларида “қил” сўзига асосланган иборалар ва уларнинг таржимаси масаласи

 

Х.Хамидов Июнь, 2017 “Kitobxonlik madaniyati va badiiy tarjima mahorati”, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: 2017 yil 2-iyun. 290-291 (0,2 б.т.)

 

  “Katta tarjima ilmi rivojiga kichik hissa”

(So‘zboshi o‘rnida)

Sh. Usmanova

Х. Hamidov

Iyun, 2017 Yosh tarjimashunos (ilmiy maqolalar to‘plami) 3. – T.: ToshDSHI, 2017. 3-6-бетлар
  “Har bir yangi tarjima – yangi san’at asaridir” (So‘zboshi o‘rnida) Sh. Usmanova

Х. Hamidov

Iyun, 2017 “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari alma­naxi 4. – T.: ToshDShI 3-7-бетлар
  Турли лингвомаданиятларда эвфeмизмларнинг ифодаланиши Ш.Усманова Июль-сентябрь 2017 “Ўзбек тили ва адабиёти”, журнал, 2017, 3-сон 20-25 бетлар
  Зоокомпонентли компаратив фразеологик бирликларнинг таржимада берилиши Ш.Усманова Июль-август 2017 Филология масалалари, 4-сон (июль-август) 100-108 бетлар
  Жамият, маданият ва тилда эркак-аёл зиддияти Ш.Усманова Август, 2017 “Илм сарчашмалари” журнал, 8-сон 2017 йил 71-74 бетлар
  Ўзбек лексикологиясининг моҳир тадқиқотчиси Ш.Усманова Сентябрь 2017 Ўзбек терминологияси: бугунги ҳолати ва истиқболи, Илмий назарий анжуман материаллари,  Тошкент 2017, 23-26-бетлар
Anjumanlar tezislari, shu jumladan:          
Xalqaro anjumanlar-da Премчанднинг “Вардан” романи ўзбекча таржимасида ўхшатишнинг берилиши Н.Ходжаева Октябрь, 2017 “Ўзбекистон ва хорижда замонавий ҳиндшунослик: филология, маданий-тарихий алоқалар масалалари” Халқаро илмий-амалий конференция 133-138 бетлар
  Хитой романчилигининг дурдона асарлари Ж. Зиямуҳамедов

 

Май, 2015 “Буюк Ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: Тил, таълим ва маданият” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, Самарқанд­-Шанхай, 2015. 129-132-бетлар (0,25 б.т)
  “Турк тилида ҳурмат категориясининг хусусиятларини акс эттирувчи бадиий матн ёрдамида инновацион технология услубларини қўллаш” Х. Имомова 2015 йил 9 апрель “Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари” Халқаро илмий конференция. Навоий шаҳри 161-162-бетлар, 0,1 б.т.
  “Турк тилида ҳурмат категориясининг морфологик бирликларда акс этишидаги ўзига хослик” Х. Имомова 2015 “Тилшуносликнинг долзарб масалалари” Республика илмий-назарий конференцияси материаллари”, 7-сон, Тошкент, ЎзМУ, 2015 211-217-бетлар, 0,4 б.т.
  Тан сулоласи даврида новелла жанрининг такомиллашуви Ж. Зиямуҳамедов 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари

–Тошкент, 2015

84-95-бетлар

(0,7 б.т.)

  Целостность переводческого преобразования текста Мамаражабов Батыр

(научный руководитель З.Худайберганова)

Февраль 2016 года «Молодежь и ХХI век», Материалы VI Международной научной конференции 25-26 февраля 2016 года, Российская Федерация г.Курск 0,2

п.л.

  К проблеме генезиса жанра «Касыда» в средневековой поэзии Средней Азии Мамаражабов Бахром

(научный руководитель З.Худайберганова)

Февраль 2016 года «Молодежь и ХХI век», Материалы VI Международной научной конференции 25-26 февраля 2016 года, Российская Федерация г.Курск 0,2

п.л.

  “Таржимашуносликда сатҳлар эквивалентлиги назарияси” З.Худайберганова 30-31 мая 2016 г. МАТЕРИАЛЫ  V1 Международной научно-практической интернет-конференции

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в

странах Европы и Азии».  30-31 мая 2016 г. Украина, Переяслав-Хмельницкий – 2016

стр. 315-317
  Оғзаки таржиманинг

ўзига хос хусусиятлари

Б.Мамаражабов 30-31 мая 2016 г. МАТЕРИАЛЫ  V1 Международной научно-практической интернет-конференции

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в

странах Европы и Азии».  30-31 мая 2016 г. Украина

 

стр. 290-292
Respublika miqyosidagi anjumanda “Турк тилида ҳурмат категориясининг морфологик бирликларда акс этишидаги ўзига хослик” Х. Имомова 2015 “Тилшуносликнинг долзарб масалалари” Республика илмий-назарий конференцияси материаллари”, 7-сон, Тошкент, ЎзМУ, 2015 211-217-бетлар, 0,4 б.т.
  Тан сулоласи даврида новелла жанрининг такомиллашуви Ж. Зиямуҳамедов 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари

–Тошкент, 2015

84-95-бетлар

(0,7 б.т.)

  Маданиятлараро мулоқотда новербал воситаларнинг аҳамияти Ш.Усманова 2016 йил 16-17 март “Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима”. Илмий-амалий анжуман материаллари, Тошкент, 2016 йил 16-17 март 11-16 бетлар
  Бадиий таржимада персонажлар портретини қайта яратиш муаммоларига доир (япон тилидан бадиий таржималар мисолида) Х.Ҳамидов

Қ.Атхамжонов

2016 йил 16-17 март “Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима”. Илмий-амалий анжуман материаллари, Тошкент, 2016 йил 16-17 март 114-118 бетлар

0,4 б.т

  Таржимашуносликда аслият ва таржима матни ўртасидаги муқобиллик муаммоси З.Худайбергенова 2016 йил 16-17 март “Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима”. Илмий-амалий анжуман материаллари, Тошкент, 2016 йил 16-17 март 129-133-бетлар
  Таржима маданият трансфери сифатида Б.Шамсиева 2016 йил 16-17 март “Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима”. Илмий-амалий анжуман материаллари, Тошкент, 2016 йил 16-17 март 36-38-бетлар
  Шарқ тилларидан билвосита таржима хусусида Н.Ходжаева 2016 йил 16-17 март “Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима”. Илмий-амалий анжуман материаллари, Тошкент, 2016 йил 16-17 март 136-137-бетлар
  Ҳинд адабиётининг ўзбекча таржималари Н.Ходжаева 2016 йил 30 сентябрь “Хорижий тилларни ўқитишнинг бугуни ва эртаси” халқаро илмий мақолалар тўплами, Тошкент, 2016 йил 30 сентябрь 227-229-бетлар
  Til va madaniyatning mushtarakligi masalasi Б.Мамаражабов Toshkent, 2016 «Defektologiyaning dolzarb masalalari» O’zbekisto respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi miqyosida 2016 yil 30 mayda o’tkaziladigan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 118-121-b.
  Премчанднинг “Вардан” романи ўзбекча таржимасида ўхшатишнинг берилиши Н.Ходжаева Октябрь, 2017 “Ўзбекистон ва хорижда замонавий ҳиндшунослик: филология, маданий-тарихий алоқалар масалалари” Халқаро илмий-амалий конференция 133-138 бетлар

Joriy etishga tayyor ilmiy ishlanmalar:

T/r Ilmiy ishlanmaning nomi Muallif-lari Ilmiy ishlanmaning amaliy ahamiyati va qo‘llanilish sohasi Joriy etilishi rejalashtirilayotgan tashkilot nomi, joriy etish vaqti
1 “Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari” Sh. Usmanova Нашр қилинган ўқув қўлланмалар “Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик” мутахассислиги бўйича таҳсил олаётган магистрантлар учун “Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari” ва “Tarjimon mahorati va tarjima metodologiyasi” фанларидан асосий адабиёт вазифасини ўтайди. Тошкент давлат шарқшунослик институтида 2015-2016 ўқув йилидан амалиётга жорий қилинган
2 “Tarjimon mahorati va tarjima mttodologiyasi” Z.Xudoyberganova

 

3. “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 2” Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

4. “Sharq mamlakatlari sotsiolingvistikasi” Sh.Usmanova Ўқув қўлланмалар “Таржима назарияси ва амалиёти” бакалавриат йўналиши ва магистратура мутахассислигида таҳсил олаётган талабаларга хитой, турк, араб ва ҳинд тилларига бадиий асарлар таржимаси ва синхрон таржиманинг амалий муаммолари очиб берилди. Шунингдек, чоп этилган таржима тўплами кейинги илмий тадқиқотлар учун манба бўлиб хизмат қилади.

 

ТДШИ, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, ЎзДЖТУ, СамДЧТИда ўқув жараёнида амалиётга жорий этилган
5. “Таржима стилистикаси ва танқиди” З.Худойберганова,

Х.Ҳамидов

6. “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 3” Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova

  “Madaniyatlararo muloqot” Sh.Usmanova,

G.Rixsiyeva

  “Tarjima tarixi” X.Hamidov

S.Ergasheva

  “Sinxron tarjima” X.Hamidov

N.Ismatullayeva

S.Ergasheva

  “Bu qadimiy san’at” tarjima maktabi talabalari almanaxi 4” Nashrga tayyorlovchi X. Hamidov;

Mas’ul muharrir Sh. Usmanova