Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Avtoreferatlar

Izlanuvchining ismi-sharifi Dissertatsiya mavzusi Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri va nomi Himoya yili
1. Muxibova Ulpatxon Uchkunovna “Boburiylar davri bxakti adabiyoti” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2015
2. Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich “Qadimgi turk-moniy adabiyoti manbalari” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2016
3. Omonov Qudratulla Sharipovich “Turkiy rasmiy uslubning yuzaga kelishi va takomili (ilk va o‘rta asrlar)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
4. Turdiyeva Oydin Zafardinovna “Hozirgi zamon Eron hikoyanavisligining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari va janr dinamikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
5. Xalliyeva Gulnoz Iskandarovna “XX asr rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
6. Imamova Xolida Kamalovna “Turk tilida hurmat kategoriyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
7. Karabayev Sardor Yuldashevich “Amir Hamza Shinvoriy she’riyati va Xaybar adabiy maktabi (an’anaviylik va yangilanish jarayoni)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
8. Kenjayeva Poshsha Umidovn “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
9. Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna “Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
10. Mustafayeva Samida Toshmuxammedovna “Xitoy tilshunoslik terminologiyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
11. Mutalova Gulnora Sattorovna “Раннесредневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблема их трансформации в письменные литературные формы” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
12. Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna “XX asr arab yangi hikoyachiligining shakllanishi va rivojlanishi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
13. Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna “XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
14. Kim Natalya Dek-xenovna “Типы предложений по коммуникативной целеустановке в современном корейском языке” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
15. Shakirova Shohida Yusupovna “Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi” PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2018
16. Sotiboldiyeva Sarvinoz Ruzievna “Zamonaviy fors romanchiligi (janr evolyusiyasi va badiiy mahorat)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
17. Xalmurzayeva Nodira Tashmurzaevna “Коммуникативная категория вежливости в японском деловом дискурсе: прогмалингвистический аспект” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
18. Abdirasheva Aziza Salimovna Zamonaviy turk tilidagi iqtisodiy terminlarning lingvokognitiv tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
19. Abdullayeva Shoira Xomidovna Pedagog Professional Kompetentliligini Shakllantirishning Ijtimoiy-Psixologik Mexanizmlari DSc 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya 2019
20. Alimova Xolida Zikrillayevna Dariy Tilida So‘z Yasalishining Ichki Lingvistik Usullari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
21. Aripov Zakir Taxirovich Arab musiqa terminlari tizimining shakllanishi va taraqqiyoti (x–xv asrlar o‘rta osiyo olimlarining musiqashunoslikka oid asarlari asosida) DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
22. Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna Ingliz va o‘zbek tillarida takrorning lingvistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2019
23. Axmedova Dilfuza Rafukjanovna Fors tili so’z turkumlarining gazyeta matnlaridagi funksional va uslubiy xususiyatlari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
24. Kuchkarov Xayrulla Zikirillayevich Jinoyat prosyessida nazorat tartibida ish yuritishni takomillashtirish PhD 12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika,
tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
2019
25. Niyazova Nargiza Muxtarovna Xalqaro munosabatlar tizimida gender tenglikni ta’minlash masalasi PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2019
26. Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiyning ilmiy-adabiy myerosi va uning «Rashahot aynu-l-hayot» asarining qiyosiy-tekstologik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2019
27. Xamidov Xusrav Sadulloyevich Jaloliddin Rumiyning «Masnaviyi ma’naviy» asaridagi hikoyatlarning gyenyezisi, mazmuni va kompozision qurilishining qiyosiy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
28. Xodjayeva Nilufar Bekmuratovna Premchand asarlari o’zbekcha tarjimalarining leksik-stilistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2019
29. Yoziyev G’olibjon Lutfullayevich Kichik biznyes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat innovasion rivojidagi salohiyatini oshirishning asosiy yo’nalishlari (osiyo-tinch okyeani mintaqasi mamlakatlari tajribasi misolida) PhD 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti,
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti.
2019
30. Alimov Zuxriddin Isamutdinovich Arab tilidagi manbalarda Toshkent vohasi tarixiy geografiyasi (ix-xiii asrlar) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
31. Bakiyeva Barno Baxtiyor kizi Xitoy tilida morfemali kontraksiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
32. Bo‘ronov Suxrob Mahammadi o‘g‘li Afg’onistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O’zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiѐtining
siѐsiy muammolari
2020
33. Chjan Pen Shanxay Xamkorlik Tashkiloti doirasida Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi strategik hamkorligining zamonaviy yo‘nalishlari PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2020
34. Kabirova Nargiza Kaxramonovna Rahnavard zaryob hikoyalarining poetikasi (obrazlar talqini, badiiy tasvir va uslub masalalari) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
35. Madraimov Askariy Abdumajidovich istoriya epoxi amira tyemura i tyemuridov v nauchnom naslyedii v. v. bartolda i a. z. validova PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
36. Matniyazov Anvar Rustamovich Qadimgi xorazm yozma yodgorliklarining grafik va fonyetik xususiyatlari (x-xv asr manbalari asosida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
37. Mavlyanova Umida Xodjakbarovna Xitoy tilida sonlarning semantikasi: lingvomadaniy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
38. Nasirova Saodat Abdullayevna Hozirgi xitoy tili ijtimoiy-siyosiy terminologiyasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
39. Nazirov Muxtor Maxmudovich Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy jarayonlar evolyusiyasining o’ziga xos xususiyatlari PhD 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2020
40. Nikolayeva Kamila Sergeyevna Global ekologik muammolarni xal etishda Xitoy Xalq Respublikasining o‘rni va roli PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2020
41. Nuriddinov Nodir Nurmat o‘g‘li Fors tilida qo‘shma so‘z va so‘z birikmalarining distinktiv belgilari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
42. Odilov Bobir Axmadjon o‘g‘li XIX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari tadqiqotlarida o’zbek xalqining an’anaviy xo’jaligi masalalari PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
43. Po‘latova Malohat Rixsibaevna Sharq mumtoz adabiyotida “Arba’in” yozish ana’nalari (Jomiy, Navoiy va Fuzuliy asarlari misolida) PhD 10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
44. Raxmatjonova Kamola Abdumutal kizi Hindiy va o’zbek tillarida son va kelishik grammatik katyegoriyalarining chog’ishtirma-tipologik tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
45. Sayfullayev Durbek Baxtiyorovich O’zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi DSc 07.00.05 –Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat taixi 2020
46. Shamsiyeva Shohista Qudratullayevna Xitoy va o‘zbek tillaridagi maishiy evfemizmlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
47. Sulaymonova Hulkar Mo‘minjonovna Abu Mansur Saolibiyning «Kanzu-l-kuttab» tazkirasi va uning manbashunoslik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
48. Turapova Nargiza Axmedovna Yapon va o’zbek tillari somatik frazeologizmlarining chog’ishtirma tahlili (lingvomadaniy aspyekt) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
49. Xashimova Saboxat Abdullayevna Hozirgi xitoy tilida reduplikatsiya, affiksatsiya va konversiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
50. Xolmo‘minov Ja’far Muhammadiyevich Vahdat ul-vujud falsafasi va uning naqshbandiya ta’limotiga ta’siri (Ibn-al-Arabiy, Muhammad Porso va Abdurahmon Jomiy qarashlari asosida) DSc 09.00.03 – Falsafa tarixi 2020
51. Xudayberganov Ravshan Turabovich Istaxriyning “Kitab masolik al-mamolik” asari (ilmiy-izohli tarjima va tadqiqot) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
52. Yunusova Gulshoda Dilshadovna Zamonaviy koreys tilida ko’makchi fe’llarning semantik-funksional hususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
53. Zikrullayeva Xusniya Baxtiyorovna Ingliz, turk va o’zbyek ilmiy-tyexnikaviy tarjimada lyeksik-syemantik transformasiyalar PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va
tarjimashunoslik
2020
54. Alimov Oqiliddin Isamutdinovich Sharqiy Osiyo mintaqasi energetika xavfsizligini ta’minlashda Yaponiya tashqi siyosiy roli PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2021
55. Djurayeva Feruza Shukurovna Ilk o’rta asrlar arab xitobalari poetikasi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
56. Hasanova Feruza Mirzabekovna Xitoy-Bayxua tilining leksik-semantik va grammatik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
57. Haydarov Izzatilla Maxmutaliyevich O‘zbekiston SSR sanoatining Sovet Ittifoqi yagona xalq xo‘jaligi kompleksidagi o‘rni (1945-1991) DSc 07.00.01-O‘zbekiston tarixi 2021
58. Ismatullayeva Nargiza Rasuljanovna Xitoy va o’zbek tillarida lakunalarning voqelanishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
59. Kasimova Zilola G’ulomiddin qizi Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida) PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2021
60. Madaliyeva Oysara Rustamovna Navoiy dyevonlari qo’lyozmalarining tarkibiy-qiyosiy tadqiqi (O’zR FA sharqshunoslik instituti fondi qo’lyozmalari asosida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2021
61. Mirzayev Murodulla O’zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida libyeralizm g’oyalarining rivojlanish tyendyensiyalari DSc 09.00.06 – G’oyalar tarixi va metodologiyasi 2021
62. Nazirova Shukriya Miadovna Xitoyda ayollar adabiyoti: shakllanish omillari va takomil bosqichlari (xx-xxi asrlar) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
63. Qosimova Gulnoraxon Baxtiyorjon qizi Genroku davri adabiyotida an’ana va novatorlik (ixara saykaku ijodi) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
64. Qosimova Zilola G‘ulomiddin qizi Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida) PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2021
65. Saidakbarova Saodat Parxadjanovna Ingliz va o’zbek tillarida gastronomik frazyeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
66. Sharaxmetova Muxlisa Ansaritdinovna “Boburnoma”ning urducha tarjimasida muallif uslubiga xos leksik-semantik xususiyatlarning ask etishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
67. To‘lagonova Shahnoza Abdumajidovna Qadimgi turkiy bitiglarda kechgan stereotip birliklar: syemantika va stilistika masalalari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
68. Xomidov Xayrullo Xudoyorovich O‘zbek qissa va romanlarining turkcha tarjimalarida milliylik, badiiylik va lisoniy adekvatik masalalari DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
69. Ziyamuxamedov Jasur Tashpulatovich Pu Sungling nasri poetikasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
70. Abdullayev Nodir Abdulxayevich Xavfsizlik va barqarorlikka tahdidlar sharoitida Suriyaning siyosiy transformatsiyasi DSc 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2022
71. Abdullayeva Dilafruz Suratillayevna Zamonaviy arab va o‘zbek hiqoyalarida badiiy psixologizm (G‘ada As-samman va Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari misolida) PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
72. Akimov Tair Xitoy tilidagi somatik frazeologizmlar: shakllanishi va semantikasi PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
73. Aripov Maxamadjon Pulatbayevich Turk tilidagi tilak, olqish va duolarning lingvomadaniy va lingvopoetik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
74. Ashirbayeva Diloram Ravshanovna “Koreys va o‘zbek diskursida murojaat birliklarining qiyosiy tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi 2022
75. Baxadirov Jaxangirmirzo Abdumajitovich O‘zbek va ingliz tillaridagi ijtimoiy reklamalarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
76. Chi Dao Jia O‘zbek guruh talabalari tomonidan xitoy tili funksional so‘zlarining o‘rganilishida interferensiyani bartaraf etish metodikasi PhD 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(xitoy tili)
2022
77. Eshmuhamatov Axror Sharipovich Jizzax vohasi aholisining chorvachilik bilan bog‘liq urf-odat va marosimlari PhD 07.00.07-Etnografiya, etnologiya va atropologiya 2022
78. Ikromov Shavkat Iskandarovich Mustaqil O‘zbekistondagi transformatsiya jarayonlarining arab davlatlarida yoritilishi PhD 07.00.08–Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari 2022
79. Imamov Bobir Xujanazarovich “O’zbekiston va Turkiya Respublikalari o’rtasidagi iqtisoiy va madaniy aloqalar” PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bо‘yicha 2022
80. Kadirova Go‘zal Shuhrat qizi Misr Arab Respublikasi tashqi siyosatida islom omili PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2022
81. Kayumova Mexriniso Miraxmatovna Haldun Taner dramalarining poetikasi (50-60 yillar misolida) PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
82. Maxamadtoirova Adiba Botir qizi “Hozirgi xitoy tilidagi qiyoslash konstruksiyalarida darajalanish” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
83. Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna Fors Va O’zbek Tillarida Termin Yasash Prinsplari Va Muammolari DSc 10.00.06 –Qiyosiy adabiyotshunoslik, chogʻishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
84. Mustapova Xilolaxon Islomovna Hindiston tashqi siyosatida Markaziy Osiyo vektori PhD 23.00.04 — Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2022
85. Muxamedjanova Shahbora Kamolovna “Xitoy tilida harakat yo‘nalishi fe’llarining leksik-semantik va funksional tahlili” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
86. Narimanov Qahramon Gulyamjanovich Abu Rayhon Beruniy va Frensis Bekon gnoseologik-axloqiy konsepsiyalarining falsafiy-komparativistik tadqiqi PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
87. Pulatov Sherdor Nematjonovich Mahatma Gandi dunyoqarashining falsafiy-konseptual tahlili PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
88. Ravshanova Maxfurat Murod kizi Yaponiya va O‘zbekiston xalqlari milliy
identikligining falsafiy-komparativ tahlili
PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
89. Saidova Nargiza Maxmudovnaning “Saudiya realistik hikoyalarining shakllanishi va rivojlanishi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
90. Shamsiyev Barnoxon Baxromxodjayevna Tarjima matni madaniyat transferi sifatida (Nasume Sosekining “Qalb” asari asosida) PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
91. Soipov Behzodbek Ikrombekovich “Jamiyat barqarorligini taʼminlashda dunyoviylik va diniylik uyg‘unligi” PhD 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar ixtisosligi shifri bo‘yicha 2022
92. Sultanova Lola Akmalovna Xitoy tilining tibbiyot terminologiyasi (jarrohlik terminlari misolida) PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
93. To‘rayev Laziz Abdivali o‘g‘li Mahmud-Zamaxshariy-ilmiy-merosida-“Rabi’-al-abror”-asari-muhim-manba-sifatida/ PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari 2022
94. Tolibova Sanobar Ruzikulovna “О‘zbekiston va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari madaniy-gumanitar munosabatlarning asosiy yo‘nalishlari (1991-2019 yy.)” PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bo‘yicha 2022
95. Uktamova Xilolaxon Azamat qizi Dariy tili grammatik manbalarida fonetika va morfologiya masalalari PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiy
oti
2022
96. Umarova Mohira Azim qizi “XX asr o‘zbek nasri namunalarining urdu tilidagi tarjimalarida milliy koloritning ifodalanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo‘yicha 2022
97. Xodjimuratova Dilshoda Sunnatillayevna “Eron tashqi siyosatida “yumshoq kuch” (XX asr oxiri – XXI asr boshi)” mavzusidagi (tarix fanlar bo‘yicha) PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bo‘yicha 2022
98. Yeon Sangheumning Oʻzbek tilida modal ma’noli koʻmakchi fe’llar va ularning koreys tilida ifodalanishi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
99. Abdullayeva Shaxnoza Yerkinovna Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining nazariy asoslarini takomillashtirish PhD 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi 2023
100. Ikramova Iroda Rixsivayevna Ibn Rushd “Ikki haqiqat” konsepsiyasining falsafiy tahlili PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2023
101. Jo Min Yong O‘zbek va koreys tillarida o‘xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2023
102. Jo‘rayeva Madinaxon Abdujalilovna Abdurahmon Jomiy “Al-Favoidu-z-ziyoiyya” asarining lingvistik tadqiqi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
103. Maxmasobirova Nigora Uktam qizi Milliy iqtisodiyotni klaster modellari asosida rivojlantirishning jahon tajribasi (agrosanoat majmui misolida) PhD 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti 2023
104. Maxmudova Diyora Jamol qizi Arab tilida morfologik usulda so‘z yasalishi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
105. Murodova Durdona
Boxodir qizi
Pan Vanso romanlarida millat muammosining badiiy talqini PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
106. Nizomiddinxo‘jayev Otabek Ruslan o‘g‘li O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning o‘rni va ahamiyati (BMT misolida) PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi 2023
107. Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o‘g‘li Farg‘ona viloyati eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo‘llari PhD 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot 2023
108. Raxmonberdiyeva Karima Saydanovna Talabalarga chet tili o‘qitishda mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasini takomillashtirish texnologiyalari (nofilologik yo‘nalishlar misolida) PhD 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (ingliz tili) 2023
109. Shazamanov Shoazim Ibragimovich Xitoy Xalq Respublikasidagi zamonaviy ijtimoiy-siyosiy islohotlarning konseptual asoslari DSc 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2023
110. Ubaydullayeva Saodat Fatxullayevna Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik oʻzaro bogʻliqligi tizimi shakllanishining muammo va istiqbollari DSc 23.00.04 — Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2023
111. Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiy Hiraviyning “Rashahot” asari: matn tarixi, tarjimalari, manbashunoslik va germenevtik tadqiqi DSc 10.00.10-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2023

 

13.09.2023, 16:16 22868