Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Fan dasturlari

Adabiy manbaning filologik tadqiqi

Adabiyotshunoslikka kirish

Amaliy Xorijiy til (fransuz tili)

Amaliy xorijiy til (ingliz tili)

Amaliy Xorijiy til (nemis tili)

Antropologik va etnologik tadqiqot usulallari

Arxeologiya

Arxivshunoslik

ASHT (arab tili)

ASHT (fors tili)

ASHT (dariy tili)

ASHT (hindiy tili)

ASHT (indonez tili)

ASHT (koreys tili)

ASHT (pashtu tili)

ASHT (turk tili)

ASHT (urdu tili)

ASHT (vetnam tili)

ASHT (xitoy tili)

ASHT (yapon tili)

Badiiy matn stilistikasi

Bilish falsafasi va epistimologiya

Biznes va boshqaruv strategiyasi

Dinshunoslik

Falsafa va madaniyatlarda axborot texnologiyalari

Falsafiy qo’lyozmalarni o’qish va talqin qilish

G’arb tili (ingliz tili)

G’arb tili (nemis tili)

G’arb tili(fransuz tili)

Geoiqtisodiyot va milliy taraqqiyot xususiyatlari

Globallashuv va milliy madaniyatlar rivoji

Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari

Ijtimoiy antropologiya asoslari

Ilk o’rta asrlarning nazariy asoslari

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (adabiyot, qiyosiy, sinxron)

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Falsafa

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Iqtisod, turizm

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Mumtoz

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Siyosat

Iqtisodchilar uchun matematika

Iqtisodda axborot texnologiyalari

Iqtisodda matematik usullar va modellashstirish

Iqtisodiy xavfsizlik va raqobatbardoshligi

Ixtisoslashgan Jurnalistika

Jahon iqtisodiyotida axborot texnologiaylari

Jahon tarixi

Jurnalistika nazariyasi

Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya asoslari

Jurnalistikada axborot texnologiyalari

Lingvistik tadqiqotlar metodologiyasi

Mamlakatshunoslik Yaponiya

Mantshunoslik va manbashunoslik asoslari

Markaziy Osiyo xalqlarining tabiiy ilmiy ijt, falsafiy merosi

Markaziy Osiyo zamonaviy tarixshunosligi konsepsiyalari

Matn tarjimasi va tahriri

Mumtoz adabiyotshunoslik

Mumtoz janrlar tizimi va uslublar tipologiyasi

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (arab tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (dariy tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (dariy)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (falsafa)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (fors tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (fors)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (hindiy)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (iqtisod)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (koreya)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (koreys tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (tarixshunoslik, manbashunolsik)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (turk tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (turk)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (turk)1

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (urdu tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (xitoy tili)

Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili (yapon tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (arab)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (dariy tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (dariy)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (fors)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (hind)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (koreys tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (koreys)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (Matnshunoslik)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (mumtoz)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (tarix)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (tarixshunoslik)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (turk tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (turk)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (urdu tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (xitoy tili)

Mutaxassislikning nazariy masalalari (yapon)

Mehmonxona boshqaruvi

Metodologiya lingvesticheskogo issledovoniya

Mikro va MAkro iqtisodiyot

Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy nazariyalari

Ontologiya

O’rganilayotgan malakatlar siyosiy tarixi XXR

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Arab mamlakatlari)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (ERON)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (HINDISTON)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Indoneziya)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Koreya)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi (Afg’oniston)

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi MarOsiMam

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi POKISTON

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi TURKIYA

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi VYETNAM

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi XITOY

O’rganilayotgan mamlakat tabiiy va iqtisodiy geografiyasi YAPONIYA

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Afg’oniston) filologiya va tarjima

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Arab mamlakatlari) filologiya va tarjima

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Eron)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Hindiston)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Indoneziya)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Koreya) filologiya va tarjima

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Pokiston) filologiya va tarjima

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Turkiya)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Vetnam)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Xitoy)

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Yaponiya) filologiya va tarjima

O’rganilayotgan mamlakat tarixi (Yaponiya)

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (AFGONISTON) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati_va siyosati (Arab mamlakatlari) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (ERON) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (KOREYA) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (POKISTON) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (TURKIYA) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (TURKIYA)

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (XITOY) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati (YAPONIYA) lingvistika

O’rganilayotgan mamlakatlar siyosy tarixi (siyosatshunoslik)

O’rganilayotgan mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy siyosati Koreya Respublikasi

O’rganilayotgan mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy siyosati MDH

O’rganilayotgan mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy siyosati Turkiya

O’rganilayotgan mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy siyosati XXR

O’rganilayotgan mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy siyosati YAqin sharq mamlakatlari

O’rganilayotgan sharq tilini o’qish va talqin qilish

O’zbek matnchiligi tarixi

Ped mahorat

Ped texnologiya

Pedogogika

Psixologiya

Qo’lyozmalarni o’qish va talqin amaliyoti

Sharq mamalakatlari Diplomatiyasi tarixi

Sharq mamlakatlari davlatchiligi

Sharq mamlakatlari ijtimoiy-siosiy ta’limotlari

Sharq mamlakatlari taraqqiyti tarixining tizimli tahlili

Sharq matnshunosligi bakalavr

Sharq matnshunosligi

Sharq mumtoz adabiyotshunosligi

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Afgoniston)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Eron)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Hindiston)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Turkiya)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi (Yaponiya)

Sharq xalqlari adabiyoti poetikasi

Sharq xalqlari adabiyoti tipologiyasi

Sharqshunosliikka kirish

Sharqshunosliikka kirish 5120100

Sharqshunosliikka kirish Falsafa

Sharqshunosliikka kirish Iqtisod

Sharqshunosliikka kirish Koreya (umumiy)

Sharqshunosliikka kirish Siyosatshunoslik

Sharqshunosliikka kirish Tarix

Sharqshunosliikka kirish Turizm

Sharqshunosliikka kirish Turkiya

Sharqshunosliikka kirish Xitoy

Sharqshunosliikka kirish XXR

Sharqshunosliikka kirish Yaponiya

Sinxron tarjima Sinxron va ketma ket amaliyot Siyosatshunoslik

Sog’lom turmush tamoyillari Sovremenniy napravleniyie lingvistika

Tarbiya fani o’qitish metodikasi

Tarixiy informatika

Tarixiy tadqiqot metodologiaysi va zamonaviy usullari

Tarixiy taraqqiyot metodologiyasi ca zamonaviy usullari

Tarjima amaliyoti

Tarjima nazariyasiga kirish

Tarjima tarixi

Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari

Tarjimashunoslik metodologiyasi va sinxron tarjimon mahorati

Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari

Tarjimashunoslikning nazariy masalalari

Til ta’limida AKT

Tilshunoslikka kirish

Tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlari

Turizm asoslari 5610300

Turizm asoslari 5611500

Turizm iqtisodi va geografiyasi

Turizmda axborot texnalogiyalari

Turizmda tadbirlarni tashkil etish va boshqarish

Turizmning milliy rivojlanish modellari

Vvedeniya yazikoznaniya

Xalqaro Biznes

Xalqaro mehnat bozori va migratsiya

Xalqaro Savdo

Xalqaro tizimlarda O’zbekiston manfaatlari

Xalqaro turizm iqtisodi

Xorijiy sharq mamlakatlari etnografiyasi tarixi

Yangi va eng yangi davr sharq falsafasi

Yozma yodgorliklar

Yozuv tarixi

Zamonaviy xalqaro munosabatlarning metodologik aspektlari

Zamonaviy xalqaro munosabatlarning mintaqaviy jihatlari

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

22.06.2021, 16:00 8993

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors: