Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Dissertatsiyalar

Izlanuvchining ismi-sharifi Dissertatsiya mavzusi Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri va nomi
1 Muxibova Ulpatxon Uchkunovna “Boburiylar davri bxakti adabiyoti” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
2 Omonov Qudratulla Sharipovich “Turkiy rasmiy uslubning yuzaga kelishi va takomili (ilk va o‘rta asrlar)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
3 Turdiyeva Oydin Zafardinovna “Hozirgi zamon Eron hikoyanavisligining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari va janr dinamikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
4 Djumanova Dilbar Rahimovna “Фонологическая модель слова в условиях языкого контактирования” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
5 Paluanova Halifa Daribaevna “Ingliz, o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida ekologik terminlaring derivasiong‘semantik prinsiplari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
6 Xalliyeva Gulnoz Iskandarovna “XX asr rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
7 Nasirov Abdurahim Abdimutalipovich “Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
8 Djumabayeva Jamila Sharipovna “O‘zbek va ingliz tillarida leksik hamda stilistik graduonimiya” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
9 Nasrullayeva Nafisa Zafarovna “Гендерная концептуализация семантики фразеологических единиц английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
10 Karshibayeva Uljan Davirovna “Fransuz romantizm prozasining  poetik xususiyatlari DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
11 Xasanova Shafoat Saidbekovna “To‘tinoma” va “Qush tili” turkumidagi asarlarning qiyosiy-tipologik va tekstologik tadqiqi” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
12 Obloqulova Mastura Mizrobovna “Функциональный анализ неличных форм глагола в структуре предложений английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
13 Axmedov Oybek Saporboyevich “Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy-adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, tarjimashunoslik
14 Kamilova Saodat Ergashevna “Развитие поэтики жанра рассказа в русской и узбекской литературе конца XX – начала XXI века” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik,  chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
15 Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich “Qadimgi turk-moniy adabiyoti manbalari” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
16 Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich “Qisasi Rabg‘uziy” leksikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
17 Jo‘rayeva Malohat Muhamadovna “Fransuz va o‘zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
18 Yuldashev Akmal Gulamjanovich “Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti” (ingliz va o‘zbek tillari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
19 Imamova Xolida Kamalovna “Turk tilida hurmat kategoriyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
20 Kadirbekova Durdona Xikmatullaevna “Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
21 Mustafayeva Samida Toshmuxammedovna “Xitoy tilshunoslik terminologiyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
22 Shirinova Raima Xakimovna “Olam milliy manzarasining badiiy tarjimada qayta yaratilishi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
23 Mutalova Gulnora Sattorovna “Раннесредневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблема их трансформации в письменные литературные формы” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
24 Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna “Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
25 Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna “XX asr arab yangi hikoyachiligining shakllanishi va rivojlanishi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
26 Oblokulova Mastura Mizrobovna «Функциональный анализ нелич-ных форм глагола в структуре предложения английского языка» PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
27 Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna “XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
28 Samigova Xushnuda Botirovna “Ingliz va o‘zbek nutq madaniyatining ritorik aspektining qiyosiy tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
29 Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna “Badiiy tarjimada lingvo-kulturemalarning ifodalanishi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
30 Jafarov Botir Sattarovich “Kodeks kumanikus” – turkiy xalqlar yozma obidasi” PhD 10.00.10 – Matnshu-noslik va adabiy manbashunoslik
31 Xudjayeva Ra’no Mutalibjonovna “Ingliz va o‘zbek tillaridagi genetik bog‘lanmagan leksik omonimlarning samaradorligi va ularning leksikografik talqini” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
32 Kenjayeva Poshsha Umidovn “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
33 Karabayev Sardor Yuldashevich “Amir Hamza Shinvoriy she’riyati va Xaybar adabiy maktabi (an’anaviylik va yangilanish jarayoni)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
34 Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich “Xajviy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokulturorlogik xususiyatlari” (ingliz tiliga tarjima qilingan o‘zbek xalq latifalari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
35 Masharipova Tamara Joldasbaevna “Publisistika nazariyasida asarning mazmun va shakl muammolari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi matbuoti materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika (filologiya fanlari)
36 Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna “Boburnoma”ning inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
37 Xolmuradova Leyla Eshkuvatovna «Ingliz va fransuz tillaridagi obrazli va motivlashgan frazeologizmlarning tematik-ideografik talqini (lingvomadaniy aspekt)» PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
38 Daniyeva Maysara Djamalovna “Ingliz tilida otli so‘z birikmalarining derivasion-funksional va matn shakllantirish xususiyatlari” PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
39 Sharipova Aziza Abdumanapovna “Stilistik sinonimlar tarjimasining lingvokul-turologik xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
40 Baxronova Dilrabo Keldiyorovna «Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokulturologik xususiyatlari (o‘zbek va ispan tillari materialida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
41 Kdirbayeva Gulzira Kurbanbaevna “Man” – “adam” konseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
42  Mo‘minova Aziza Arslanovna “Fransuz, o‘zbek va rus tillarida undashni ifodalovchi til birliklarining lingvomadaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
43 Sotiboldiyeva Sarvinoz Ruzievna “Zamonaviy fors romanchiligi (janr evolyusiyasi va badiiy mahorat)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
44 Djafarova Dildora Ilxomovna “Fransuz va o‘zbek tillarida leksik motivlashuvning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
45 Kim Natalya Dek-xenovna “Типы предложений по коммуникативной целеустановке в современном корейском языке” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
46 Sayfullaev Anvar Islamovich “Предлог ва кўмакчиларининг номинатив-синтагматив мавқеи ва типологик структуравий мақоми” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
47 Sapayeva Feruza Davlatovna “Maxtumquli she’rlari o‘zbekcha tarjimalarining qiyosiy tahlili” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
48 Alimov Beruniy Sultonovich “Xorijiy va milliy ommaviy axborot vositalarida O‘zbekiston imijini yaratish tamoyillari va istiqboli (1991-2017 yillar OAV materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika
49 Xoshimova Dildora Madaminovna “Boburnoma” matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
50 Xalmurzayeva Nodira Tashmurzaevna “Коммуникативная категория вежливости в японском деловом дискурсе: прогмалингвистический аспект” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
51 Xoliqov Bahodir Aliqulovich “Detektiv romanlarda voqelikning badiiy talqinini tizimli modellashtirish (Mario Pyuzoning “The Godfather” va Tohir Malikning “Shaytanat” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
52 Toirova Nargiza Isakovna “Badiiy adabiyotda ko‘zgu va surat ramzlarining g‘oyaviy-estetik vazifalari (Omon Muxtor va Oskar Uayld asarlari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
53 Qosimova Nafisa Farhodovna “Lisoniy belgi asimmetriyasi va uning so‘roq gap tarjimasida voqelanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
54 Xajiyeva Feruza Melsovna “Biografik roman janri xususiyatlari (I.Stoun, M.Qoriev va N.Normatov asarlari qiyosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
55 Xodjayeva Dilafro‘z Izatilloyevna “Tilshunoslik terminlarining leksikografik tahlili (ingliz, rus va o‘zbek tillari izohli lug‘atlari materiallari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
56 Xoshimxo‘jayeva Mohirux Muzaffarovna “Olamning lisoniy tasvirida fitonimlar (ingliz, rus va o‘zbek tillari misolida” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
57 Kasimova Ra’no Raxmatulloyevna “O‘zbek to‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
58 Shakirova Shohida Yusupovna “Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi” PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
59 Sayfullayev Durbek Baxtiyorovich O’zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi DSc 07.00.05 –Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat taixi
60 Sulaymonova Hulkar Mo’minjonovna Abu Mansur Saolibiyning “Kanzu-l-kuttab” tazkirasi va uning manbashunoslik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
61 Yunusova Gulshoda Dilshadovna Zamonaviy koreys tilida ko’makchi fe’llarning semantik-funksional hususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
62 Xashimova Saboxat Abdullayevna Hozirgi xitoy tilida reduplikatsiya, affiksatsiya va konversiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
63 Nuriddinov Nodir Nurmat o‘g‘li Fors tilida qo‘shma so‘z va so‘z birikmalarining distinktiv belgilari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
64 Po‘latova Malohat Rixsibaevna Sharq mumtoz adabiyotida “Arba’in” yozish ana’nalari (Jomiy, Navoiy va Fuzuliy asarlari misolida) PhD 10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
65 Bo‘ronov Suxrob Muhammadi Afg‘onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O‘zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari PhD 23.00.04­-Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
66 Mavlyanova Umida Xodjakbarovna Xitoy tilida sonlarning semantikasi: lingvomadaniy taxlil PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
67 Zikrullayeva Husniya Baxtiyorovna Ingliz, turk va o‘zbek ilmiy-texnikaviy matnlar tarjimasida leksik-uslubiy transformatsiyalar PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
68 Xudjanova Dildora Jur’at qizi XII asrda Mavarounnahrda aruz ilmiga oid manbalar (Mahmud Zamaxshariy va Nasafiy asarlari asosida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
69 Nosirova Saodat Abdullaevna Hozirgi xitoy tili ijtimoiy-siyosiy terminologiyasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
70 Do‘smatova Barno Baxtiyor qizi Hitoy tilida morfemali kontraksiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
71 Shamsiyev Shoxista Qudratullaevna Hitoy va o‘zbek tillaridagi maishiy evfemizmlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
72 Matniyozov Anvar Rustamovich Qadimgi Xorazm yozma yodgorliklarining grafik va fonetik xususiyatlari (X-XV asr manbalari asosida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
73 Raxmatjonova Kamola Abdumutal qizi Xindiy va uzbek tillarida son va kelishik grammatik kategoriyalarining chogishtirma-tipologik tadkiki PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
74 Xolmo‘minov Ja’far Vahdat ul-vujud falsafasi va uning naqshbandiya ta’limotiga ta’siri DSc
75 To‘lagonova Shahnoza Abdumajidovna Qadimgi trkiy bitiglarda kechgan stereotip birliklar: semantika va stilistika masalalari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
76 Nazirova Shukriya Miadovna Xitoyda ayollar adabiyoti: shakllanish omillari va takomil bosqichlari (XX-XXI asrlar) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
77 Djurayeva Feruza Shukurovna Ilk o‘rta asrlar arab xitobalari poetikasi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
78 Alimov Oqliddin Isomuddinovich  Sharqiy Osiyo mintaqasi energetika xavfsizligini ta’minlashda Yanponiyaning tashqi siyosiy roli PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
79 Qosimova Zilola G‘ulomiddin qizi  Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida) PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari

08.11.2021, 10:15 13280